Taktovou výši inflace nečekal nikdo, ani odbory. Z toho důvodu se znovu otevřela vyjednávání o kolektivních smlouvách. „Navýšení mezd, které jsme již vyjednali pro rok 2008 tato míra inflace zlikvidovala. Pokud ihned nezačneme znovu vyjednávat, nedojde k reálnému navýšení mezd,“ vysvětlil závažnost situace krajský předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Milan Šubrt.

„Meziroční růst inflace v lednu 2008 byl 7,5 procenta. Oproti tomu v lednu 2007 byl tento meziroční růst 1,3 procenta,“ popsal rozdíly Tomáš Chrámecký z ČSÚ.

A to je právě situace, se kterou nepočítali ani statistici, ale právě také ani odbory.

Podle Šubrta musejí odbory neprodleně konat. „Ve všech firmách, kde jsme uzavřeli kolektivní vyjednávání, musíme znovu zasednout s vedením k jednacímu stolu a hledat řešení této situace,“ předeslal následující kroky krajský šéf odborů. „Tam, kde kolektivní vyjednávání nedospělo ke svému závěru, navýšíme své požadavky tak, aby námi zastoupení zaměstnanci nebyli jakkoliv znevýhodněni touto vysokou mírou inflace,“ uvedl.

Jak dále Milan Šubrt vysvětlil, čekají odbory velice tvrdá jednání, ze kterých však nelze ustoupit.

„Zaměstnavatelé nám budou tvrdit, že za inflaci nemohou. To je sice pravda, ale je to právě zaměstnavatel, s kým odbory každým rokem jednají, aby zajistili zvýšení životní úrovně zaměstnanců. Chápu, že budou zaměstnavatelé rozhořčeni, ale právě skrze zaměstnance dosahují svých zisků,“ zdůvodnil odborář.

Jak mimo jiné vyplývá také ze statistik a průzkumů odborů, kvalitně motivovaný zaměstnanec odvádí také práci s vyšší efektivitou.
„V západních zemích si již mnoho firem uvědomilo, že dobrá životní úroveň zaměstnanců se ve velice krátkém časovém horizontu odráží ve zvýše produktivitě a tím i vyšším zisku. Pevně doufám, že tento západní způsob manažerského uvažování již brzy bude standardem také v Česku,“ vysvětlil krajský předseda ASO běžné postupy tak, jak standardně fungují v zahraničí.

Podle jednoho z největších zaměstnavatelů v hrádeckém regionu, společnosti Trelleborg, další navýšení platů nepřichází v úvahu.
„Samozřejmě jsme již tento požadavek zaregistrovali. Myslím si, že dohoda, kterou jsme uzavřeli na rok 2008, je podepsaná. Výše mezd je v naší společnosti již nyní vysoce nad průměrem v regionu. Nevidím proto prostor pro další navýšení,“ uvedl exkluzivně pro Deník ředitel společnosti Trelleborg Petr Martínek.

Zrovna pro zaměstnance této společnosti tak navýšení platů v roce 2008 bude znamenat prakticky pouze zpomalení jejich poklesu.
Právě výše inflace v tomto případě znamená snížení reálné mzdy o rozdílových 1,5 procenta.