„Od čtvrtého do třicátého dne nemoci, počítáno nikoli v pracovních, ale kalendářních dnech, je zaměstnancům nově vyplácena náhrada mzdy ve výši 60 procent. Dříve to bylo procent 69,“ doplnil předseda Asociace samostatných odborů v Liberci Milan Šubrt.

Od 31. dne do dne šedesátého činí náhrada mzdy 66 procent a od 61. dne potom 72 procent vyměřovacího základu.
Zásadní je i změna při ukončení pracovního poměru. Pokud zaměstnanec v zaměstnání skončí a začne marodit, takzvaná ochranná lhůta činí nově pouhých sedm dnů.

„Člověk, který ukončil pracovní poměr, měl dříve ochrannou lhůtu 42 dnů. V případě, že onemocněl, mohl po tuto dobu uplatnit nemocenské dávky u bývalého zaměstnavatele,“ vysvětlil Milan Šubrt.

Nadále platí, že nemocné kontroluje Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Když inspektor neshledá nemocného v době nemoci doma, může mu OSSZ odejmout celé dávky nebo jejich část a dokonce odejmout zpětně.
„Zaměstnavatelé ze zákona nemají právo kontrolovat své zaměstnance a vyvozovat z toho důsledky a vyhrožovat třeba výpovědí. Právo vyvozovat důsledky má jen OSSZ,“ dodal Milan Šubrt.