„Můžeme se tak snažit o zlepšení podmínek na rizikových pracovištích, o snižování počtu pracovních úrazů nebo budování nových sociálních zařízení,“ sdělil předseda krajské Asociace samostatných odborů Milan Šubrt.

Zaměstnavatel je povinen o těchto věcech s odbory jednat, vyslechnout jejich připomínky a také zpřístupnit jim veškeré dokumenty, které se bezpečnosti práce týkají. „Pokud si myslíme, že je na pracovišti například přiliš vysoká hlučnost, prašnost nebo zvýšený výskyt chemických škodlivin, řekneme zaměstnavateli, že by měl pozvat hygienu, aby tam tyto údaje změřili, tak to zaměstnavatel musí zajistit,“ vysvětlil Milan Šubrt.

Zaměstnavatel je zároveň povinen každému pracovníkovi vysvětlit, s jakými riziky je spojena práce na daném pracovišti. Musí také organizovat školení pro zaměstnance z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. „V každé firmě by měla fungovat komise, která se bezpečností práce a odškodňování pracovních úrazů přímo zabývá. V komisi mají odbory samozřejmě své zastoupení,“ uvedl Milan Šubrt.

Velmi důležitou povinností zaměstnavatele, kterou zákoník práce zmiňuje, je povinnost nejméně jednou v roce organizovat prověrky bezpečnosti práce na všech pracovištích. „Při těchto prověrkách se zjistí nedostatky, které pak musí firma odstranit,“ uzavřel liberecký odborář.