Iniciativa, která zastupuje zhruba jedenáct tisíc libereckých domácností, tedy asi třetinu odběratelů tepla v Liberci, totiž podezřívá libereckou teplárnu z toho, že používá nelegálních metod a machinací k tomu, aby přes zpřátelené firmy uměle navyšovala náklady a obcházela tak cenovou regulaci.

„Regulační a kontrolní mechanismy selhaly. Věříme proto, že Policie ČR a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obchodní praktiky v liberecké teplárně prověří dříve, než manažeři zametou stopy,“ uvedl Alexandr Kendik, majitel a správce bytů v Liberci.

Jakým způsobem se k trestnímu oznámení postaví vlastník liberecké teplárny, společnost MVV Energie, není jisté. Podle tiskové mluvčí této společnosti Pavly Kulhavé zatím není k žalobě dostatek informací a společnost se k ní vyjádří, až se zcela seznámí s jejím obsahem.

Na základě trestního oznámení požaduje sdružení Teplo za 399,90 také snížení ceny tepla o jednu třetinu, ze současných 593 korun na maximální částku 399,90 korun.

„Podle našich kalkulací se musí cena tepla v Liberci dostat pod čtyři sta korun. Tato cena neupírá teplárně přiměřený zisk a zajišťuje jí dostatek prostředků na údržbu a rozvoj,“ řekl Petr Černý, předseda Stavebního bytového družstva Sever, které spravuje asi 6 800 bytů.

Kalkulace libereckých odběratelů podle něj vycházejí ze světové ceny paliv, veřejně známých nákladů na provoz teplárny, její údržbu a distribuci tepla.

Podle společnosti MVV Energie však není zpochybňování oprávněnosti účtovaných cen tepla na místě. „Liberecká teplárna stanovuje cenu tepelné energie v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. Veškeré ceny jsou zde kontrolovány ze strany Státní energetické inspekce, která za uplynulé roky neshledala žádné nedostatky v prověření ceny tepla. Naopak zde při poslední kontrole konstatovala nižší cenu tepla než umožňuje regulace,“ poznamenala Pavla Kulhavá.

„Argumentace, že jiné teplárny v České republice mají ceny zhruba o dvacet procent nižší je zavádějící. Nelze totiž porovnávat ceny z různých lokalit, protože v každé jsou jiné podmínky,“ dodala mluvčí.

V souvislosti s cenou tepla z liberecké teplárny upozornili zástupci sdružení Teplo za 399,90 ještě na abnormální uniky tepelné energie. Podle údajů se v rozvodných sítích ztratí statisíce gigajoulů tepla ročně, celkem asi čtyřicet procent vyrobeného tepla. Tyto ztráty představují asi 250 milionů korun ročně. Ztráty v kvalitních rozvodech přitom dosahují dvanácti procent a maximálně přípustné ztráty jsou osmnáct procent.

„Je to nedbalost a nehorázné plýtvání, teplárna i radnice se musí zodpovídat. Ztrátám je třeba zamezit,“ dodal Pavel Hruška, bývalý energetik statutárního města Liberec a nyní předseda Bytového družstva Vackova.

I na tuto otázku však našla společnost MVV Energie odpověď. Podle Pavly Kulhavé jsou ztráty v rozvodech porovnatelné s teplárenskými soustavami obdobné technologické skladby. Každoročně navíc společnost investuje velké částky do jejich zkvalitnění.