Za uplynulé dvacetiletí prošla knihovna řadou proměn, které nyní představí formou výstavy. Kvůli aktuálním opatřením je k vidění ve virtuální podobě na webu knihovny. Budova knihovny nese podtitul Stavba smíření.

Slavnostní symbolické položení základního kamene Stavby smíření se na místě Němci vypálené synagogy v Liberci uskutečnilo 16. prosince 1997. Slavnostnímu otevření knihovny v březnu 2001 předcházelo tříměsíčním stěhování knihovního fondu, rukama knihovníků prošel zhruba 1 milion knih.

Na jejím financování se podílely české i zahraniční instituce – Česká republika, Evropská unie, vláda Spolkové republiky Německo, Česko-německý fond budoucnosti, švýcarský kanton St. Gallen a další.