Projekt MEDPED (včasným stanovením diagnózy zabránit předčasným úmrtím v postižených rodinách) je mezinárodní projekt WHO, v němž je od roku 1999 zapojena i Česká republika spolu s dalšími 30 státy světa. „V ČR v současné době působí 64 center. Liberecké pracoviště se do projektu zapojilo v roce 2002,“ uvedla Alexandra Kittnerová, tisková mluvčí liberecké nemocnice.

Jak dále vysvětlila, projekt MEDPED je zaměřen na jednu část pacientů poraden pro hyperlipidémie, a to na pacienty s dědičnou poruchou metabolismu cholesterolu, kde postižení někdy již od dětského věku mají zvýšené hladiny cholesterolu v krvi, to způsobuje zúžení cév cholesterolovou hmotou a vede k předčasnému vzniku a vývoji aterosklerózy.

„O významu této medicínské problematiky svědčí fakt, že cévní aterosklerotická onemocnění představují stále nejčastější příčinu úmrtí (kolem 50 procent),“ upřesnila Alexandra Kittnerová.

Liberecké centrum zařadilo do projektu zatím 143 pacientů z více než 1 600 pacientů trvale sledovaných v poradně pro hyperlipidémie a ze záchytů z konsiliární činnosti pro odborná oddělení v KNL i pro odborné a všeobecné lékaře v Libereckém kraji. „Chybný gen byl zatím identifikován ve 20 rodinách a u 39 jejich příslušníků, kteří jsou intenzivně léčeni,“ vyčíslila Kittnerová.

Podle vedoucího regionálního centra MUDr. Lubomíra Dlouhého by získané ocenění mohlo pomoci k získání statutu akreditovaného pracoviště na celoevropské úrovni v rámci Evropské společnosti pro aterosklerózu a k jednání s pojišťovnami o úhradách jak nákladných léků, používaných v léčbě hyperlipidémií, tak vyšetřovacích metod.