„Zjistili jsme, že původní majitel prodal někomu novému jedinou přístupovou cestu, která k našim domům vede,“ vysvětlila jedna z majitelek okolních domků.

Jde o pozemek, na kterém stojí garáže a který podle dostupných informací patřil dříve Stavebnímu bytovému družstvu Sever. „Ano, před dvěma lety jsme se rozhodli, že vlastníkům garáží rozprodáme i okolní pozemek,“ potvrdil Petr Černý, předseda představenstva SBD Sever. Pozemek leží mezi Tř. generála Svobody a Jarní ulicí. A právě z něj mají majitelé okolních rodinných domků jediný přístup na své zahrady.

„Bojíme se, že by se majitelé pozemku mohli dohodnout a nainstalovat před vjezd do garáží například nějakou závoru a my se potom autem nedostaneme k našim domům,“ zdůraznila majitelka jedné z vilek.

Podle Jany Gajdošové, advokátní koncipientky, by k situaci, které se obávají, tedy k znepřístupnění cesty majiteli pozemku, nemělo dojít. „Vzhledem k dlouhodobému veřejnému užívání se bude pravděpodobně jednat o účelovou komunikaci,“ vysvětlila Jana Gajdošová.

Tím pádem se jedná o pozemní komunikaci a na ni lze překážku umístit pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a za souhlasu Policie České republiky.

Jak dále Jana Gajdošová dodala, je-li zabráněn veřejný přístup na pozemní komunikaci, měl by se občan vždy obrátit na obecní úřad, v tomto případě na liberecký magistrát, který jako silniční správní úřad má pravomoc žádat odstranění překážky.

„V každém případě bych majitelům okolních domů doporučila, aby se v případě jakéhokoliv zamezování přístupu obrátili na magistrát,“ doporučila Jana Gajdošová.

Jak dále poradila, v případě, že by nebylo jiné cesty, museli by majitelé okolních domků požádat soud o zřízení věcného břemene.

Věcné břemeno lze zřídit smlouvou s vlastníkem sousední nemovitosti. „Pokud však v konkrétním případě nebude dohoda možná, přichází v úvahu jeho vznik rozhodnutím soudu postupem dle § 151 odst. 3 Občanského zákoníku v platném znění: není-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek,“ dodala Jana Gajdošová.

Každopádně však nový vlastník pozemku nemůže na základě své vůle zabránit v jeho užívání. Pro případ, že by tato situace nastala, má uživatel právo domáhat se nápravy, neboť obecní úřad je povinen chránit veřejný přístup.