Mezi návrhy se objevily obnovy parků, náměstí a soch, vybudování dětských hřišť nebo opravy střelnice či vyhlídky. Maximální částka, kterou město uvolní, je 5 milionů korun. Zapojit občany do rozhodování o veřejném prostoru a životě se rozhodlo město Liberec v loňském roce. Pod názvem Tvoříme Liberec zavedlo participativní rozpočet, při kterém lidé přímo rozhodnou o využití části městských peněz.

„Kdokoli z Liberce mohl navrhnout, jak by se mohl zlepšit například veřejný prostor. My jsme museli ověřit, jestli jsou jednotlivé návrhy realizovatelné, a zpracovat je do podoby projektu. Nyní jsme zveřejnili 28 návrhů, o nichž bude možné hlasovat,“ vysvětlil koordinátor participativního rozpočtu Jiří Mejsnar a dodal, že počet není finální, protože ještě dopracovávají další tři návrhy.

Mezi nejdražší investice, které lidé navrhli, patří revitalizace původního hřiště na Králově Háji, oprava 100 metrů cyklostezky Odra–Nisa v Machníně, vybudování dětského hřiště v Pilínkově nebo vybavení Areálu lesního koupaliště. Jejich rozpočet se pohybuje okolo 1 milionu korun.

Do hlasování veřejnosti, které by mělo probíhat v červnu, se ale dostaly i projekty za několik desítek tisíc korun. Je mezi nimi například koupě kolotoče u ZŠ v Machníně za 70 tisíc, transfer sochy „Po válce“ od Slavoje Nejedla na lepší místo, který by vyšel na 40 tisíc korun, nebo úprava palební čáry na vzduchovkové střelnici v Ruprechticích za 75 tisíc.

Možnosti přihlásit svůj projekt využil i Jindřich Gubiš z libereckého Spolku za estetiku veřejného prostoru, který městu poslal návrhy na odkrytí výtvarného díla „Květ“ od libereckého výtvarníka Štefana Nejeschleby a už zmiňovaný přesun sochy Po válce.

„Trápilo nás, v jakém stavu sochy jsou, a chtěli jsme to změnit,“ vysvětlil Gubiš. Podle něj je participativní rozpočet dobrý nástroj, který je oblíbený po celé republice. „Městu to ušetří práci s vymýšlením projektů a nám dá možnost, jak ty věci zrealizovat,“ dodal.

Přihlášené projekty musely splňovat stanovené podmínky. „Realizace návrhu musí být v kompetenci města, tedy hlavně na městských pozemcích. Návrh musí mít přínos pro občany a musí být občanům k dispozici. Musí jít realizovat během dvou let od výběru v závěrečném hlasování a jeho roční provozní náklady nesmí přesáhnout 20 procent jeho pořizovací ceny,“ vyjmenoval hlavní kritéria Jiří Mejsnar.

Navrhovatelem mohl být kdokoli, kdo má trvalý pobyt v Liberci. Zajímavostí je, že nebyla stanovená žádná věková hranice, která by podání návrhu omezovala. „Každý navrhovatel ale potřeboval dva garanty projektu, kterými musely být osoby starší 18 let. Ty zastupují navrhovatele v případě jeho nepřítomnosti,“ dodal Mejsnar.

Finální hlasování o tom, který z projektů, se uskuteční, bude probíhat on-line. Hlasovat budou moci obyvatelé města starší 15 let pouze elektronicky přes webový formulář. „Chceme, aby bylo hlasování důvěryhodné, proto jsme přistoupili k ověřování totožnosti pomocí SMS zprávy. Bude se tak moci hlasovat pouze jednou. Každý ale bude mít tři hlasy na podporu oblíbených projektů a jeden negativní,“ řekl Jiří Mejsnar a dodal, že hlasování se spustí v červnu. 

Jaké projekty budou v Liberci soutěžit o financování?
1. Park u Maršíkovy ulice a znovuobjevení Plátenického potoka
Dříve byla loučka u Plátenického potoka u Maršíkovy ulice místem pro odpočinek a záměrem je toto obnovit. V prostoru louky navrhujeme zrekultivovat trávník a postavit dvě lavičky, instalovat koš na odpadky. Předpokládaný rozpočet projektu je 125 000 Kč.
2. Revitalizace původního hřiště na Králově háji na plochu pro in-line bruslení, další volnočasové aktivity a sousedská setkání. Předpokládaný rozpočet projektu je 1 000 000 Kč.
3. Obnova památky sv. Jana Nepomuckého v novodobé formě na původním podstavci, Janův most v Ruprechticích. Předpokládaný rozpočet projektu je 450 000 Kč.
4. Oprava 100 m cyklostezky Odra–Nisa v Machníně. Bahno a kaluže na mezinárodní cyklostezce? Přesto se právě takový úsek o délce cca 100 m nachází na cyklostezce v Machníně. Navrhujeme jej opravit. Předpokládaný rozpočet projektu je 950 000 Kč.
5. Kolotoč u ZŠ v Machníně
Za pomoci obyvatel Machnína a místního spolku Somach byla upravena zanedbaná plocha vedle ZŠ. Bylo zde vybudováno skromné dětské hřiště s několika málo herními prvky, ale chybí ten nejoblíbenější – kolotoč. Předpokládaný rozpočet projektu je 70 000 Kč.
6. Transfer sochy „Po válce“
Přesun unikátního výtvarného díla od Slavoje Nejedla na důstojné místo v rámci parku při Jablonecké ulici. Nyní umístěno v zapadlém koutě parku na Jablonecké ulici. Předpokládaný rozpočet projektu je 40 000 Kč.
7. Pocta rodáku Františku Peterkovi
V prostoru výklenku na chodbě Liberecké radnice je jedno volné místo pro bustu významného občana. Návrh Františka Peterky vychází z jeho oblíbenosti a obecném povědomí o jeho práci. Předpokládaný rozpočet projektu je 140 000 Kč.
8. Revitalizace parku na náměstí Českých bratří, Liberec
Park je v blízkosti školy a je jediným místem, které mohou děti I. stupně a školní družiny využít pro aktivity, kde by se případně mohly konat. Park je místem na hry i pro děti z okolí. Předpokládaný rozpočet projektu je 800 000 Kč.
9. Broumovské náměstí
Cílem návrhu je pozvednout upadající veřejný prostor mezi ZŠ Broumovská a OD Korint: úpravy zeleně, odpočinkové zóny, sportovní plochy, přístřešky, aktivity pro děti. Místo setkávání obyvatel sídliště Broumovská zde naprosto chybí. Stane se tzv. Broumovským náměstím. Předpokládaný rozpočet projektu je 1 000 000 Kč.
10. Kultivace zeleně před „Káva čaj“ na Šaldově náměstí
Hlavním důvodem je odkrytí výtvarného díla „Květ“ od libereckého výtvarníka Štefana Nejeschleby, které bylo zcela zarostlé v zeleni. Po našem upozornění bylo dílo již částečně odkryto, ale stav místa je stále neutěšený. Předpokládaný rozpočet projektu je 30 000 Kč
11. Molo na ulici 5. května
Rádi bychom přetvořili dva ostrůvky na konci ulice 5. května. Chceme je zkultivovat, obnovit zeleň a částečně pokrýt „molem“, aby se lidé na procházce tímto místem měli kde zastavit, odpočinout si a načerpat atmosféru historického Liberce. Předpokládaný rozpočet projektu je 149 000 Kč.
12. Veřejné dětské hřiště a odpočinkový koutek Pilínkov
Městská čtvrť Pilínkov nemá v současné době žádné dětské hřiště, které by mohly využívat maminky s dětmi. Není zde ani žádný volnočasový odpočinkový koutek, který by mohli využívat senioři. Předpokládaný rozpočet projektu je 1 000 000 Kč.
13. Vraťme tikot starým hodinám!
Stejně jako patří k Vesci základní škola, patří k průčelí historické budovy školy důstojné hodiny. Jejich stav je v současnosti žalostný. Předpokládaný rozpočet projektu je 170 000 Kč.
14. Terénní úprava v areálu liberecké střelnice
Úprava palební čáry na volně přístupné vzduchovkové střelnici v Ruprechticích sloužící převážně dětem. Předpokládaný rozpočet projektu je 75 000 Kč.
15. Dětské hřiště na náměstí Českých bratří
Projekt řeší komplexní rekonstrukci dětského hřiště na náměstí Českých bratří. Jednalo by se o výměnu herních prvků, úpravy povrchů a retenci vody v prostoru hřiště. Předpokládaný rozpočet projektu je 900 000 Kč.
16. Vytvoření kultivovaného místa setkávání a centra Ostašova
V roce 2018 za účasti občanů, místních organizací a institucí vznikl plán na zvelebení centra Ostašova a Horní Suché, který bychom rádi postupně realizovali. Předpokládaný rozpočet projektu je 999 000 Kč.
17. Růžodol – Úprava kontejnerových stání v ul. Suldovského a Srbská
Cílem záměru je u obou stání vydláždit plochu mimo vozovku a v ul. Suldovského pak celé stání oplotit, čímž se zabrání pirátskému odkládání odpadu mimo kontejnery a permanentnímu nepořádku. Předpokládaný rozpočet projektu je 150 000 Kč.
18. Revitalizace konečné zastávky po 35 letech
Jedná se o výměnu autobusové zastávky za novou a úpravu okolních ploch pod zastávkou. Dále se jedná o úpravu plochy na kontejnery včetně přístřešku. Předpokládaný rozpočet projektu je 465 000 Kč.
19. Růžodol – Obnova hřiště a vytvoření prostoru pro sport a setkávání
Záměrem je obnovit hřiště, opravit plot a zrekonstruovat zázemí, vybudovat dětské herní prvky a přístřešek s posezením. Areál bude přístupný zdarma, sportovní akci si zarezervujete online. Předpokládaný rozpočet projektu je 985 000 Kč.
20. Revitalizace otočky autobusu při zastávce Blanická
Rekonstrukce by nahradila současný problémový stav. Jde o zastaralou autobusovou zastávku a není řešeno kontejnerové stání na tříděný odpad, což vede k černým skládkám. Předpokládaný rozpočet projektu je 340 000 Kč.
21. Kontejnerové stání na růžku s přístřeškem
Vybudování kontejnerového stání se stříškou pro čtyři vchody panelových domů Kašparova 589–592. Předpokládaný rozpočet projektu je 90 000 Kč.
22. Peterka park – workout a místo pro posezení a stolní hry
Volnočasový park pod Klášterem, workout  a místo ke klidnému posezení a hře stolních her –  nejen pro mládež – otevřený všem skupinám obyvatel bez rozdílu věku.  Předpokládaný rozpočet projektu je 1 000 000 Kč.
23. Dětské hřiště v Horním Hanychově
Výstavba malého dětského hřiště (lanové pyramidy s lavičkami) v Horním Hanychově, kde došlo k plošné výstavbě nových rodinných domů a chybí jakékoliv volnočasové herní prvky pro děti. Předpokládaný rozpočet projektu je 200 000 Kč.
24. Lesní koupaliště – volnočasové a sportovní zázemí
Areálu lesního koupaliště chybí jen málo k tomu, aby dobře fungovalo. Navrhujeme pro areál koupaliště drobnou stavbu zázemí, která bude v budoucnu doplněna o další nezbytné funkce (převlékárny, toalety, lehké občerstvení), dále navrhujeme areál doplnit o hřiště pro plážové hry a venkovní posilovnu. Předpokládaný rozpočet projektu je 890 000 Kč.
25. Květnatý kruhový objezd u Arény
Úprava kruhového objezdu směr Aréna. Kruhové objezdy v Liberci jsou zastaralé, neudržované, osázené nevhodnými rostlinami před desítkami let. Navrhuji obnovu kruhového objezdu za použití květin v barvách hokejového týmu Bílí Tygři – modrá a bílá. Předpokládaný rozpočet projektu je 150 000 Kč.
26. Květnatý kruhový objezd u terminálu MHD Fügnerova
Obnova kruhového objezdu u terminálu MHD, který je nevhodně osázen monokulturou skalníku. Navrhuji osadit pestrými trvalkami v barvách statutárního města Liberce, tj. bílá, červená a modrá.  Předpokládaný rozpočet projektu je 150 000 Kč
27. Smyslová zahrada u MŠ Delfínek
Smyslová zahrada rozvíjí u dětí smyslové vnímání, kterými jsou hmat, čich, sluch, zrak a chuť. V Liberci nic podobného není. Zahradu mateřské školy by mohly využívat také děti z nižších ročníků nedaleké základní školy. Předpokládaný rozpočet projektu je 395 000 Kč.
28. Oprava vyhlídky Jezdec
Vyhlídka Jezdec je magické místo nad Kateřinským údolím cca 5 km od centra města. Místo je dostupné a v dosahu MHD. V rámci projektu navrhujeme opravu zábradlí, schodů a vykácení průhledů na Liberec. Předpokládaný rozpočet projektu je 150 000 Kč.
Zdroj: město Liberec