Senioři z Domova s pečovatelskou službou se podrobili odbornému ortopedickému vyšetření. Obyvatelé města a okolí si pak mohli prověřit, jak jsou na tom s hladinou cholesterolu v krvi, krevním tlakem a pulsem, jaké mají hodnoty tělesného tuku Body Mass Indexu (BMI) a zájemci si rovněž nechali vyšetřit pigmentové skvrny. Naměřené hodnoty konzultovali přímo na místě s lékařem a s odborníky.

Z více než čtyř desítek orientačních vyšetření, do kterých se až na výjimky přihlásili lidé ve věku nad padesát let, vyplynuly jen málo povzbudivé výsledky. Dvě třetiny mužů a žen trpí nadváhou nebo jsou obézní.

Orientační vyšetření rovněž prozradilo, že každý druhý člověk ve věku nad padesát let měl v krvi mnohem více cholesterolu. V jednom případě doporučili doktoři návštěvu odborného pracoviště s podezřením na zhoubný melanom.