Součástí je i informativní tabule s popisem obou transportérů. „Od první světové války, přes druhou ještě krvavější, až k současným válečným konfliktům nalezneme v naší armádě řadu statečných mužů a žen, kteří bránili nejdřív naši československou a později českou svobodu a demokracii,“ píše se v úvodní části.

Impuls ke vzniku muzejního památníku přišel od Jany Kendikové, která nabídla muzeu několik vojenských historických vozidel, které její rodina vlastnila, a které postupně shromáždil její otec a známý liberecký podnikatel Alexandr Kendik. Muzeum si vybralo dva, a to dvounápravový transportér BRD, který sloužil v minulosti v protichemickém vojsku v městě pod Ještědem, a transportér PLDvK, kterému vojáci přezdívali „Ještěrka“.

S jejich obnovou následně pomohla liberecká posádka Armády České republiky. „Pro nás je stěžejní památka těch vojáků, kteří byli při použití zmíněné techniky zraněni, nebo dokonce přišli o život. Vojenský materiál a osudy našich vojáků nelze od sebe oddělovat. A protože je Technické muzeum Liberec orientováno především na techniku, vystavilo právě zmíněné transportéry. Při pohledu na ně bychom ale neměli zapomenout na vojáky, kteří s nimi bojovali a zároveň nás bránili,“ zdůraznil ředitel Technického muzea v Liberci Jiří Němeček s tím, že vybudování památníku trvalo dva roky.

„Podíváme-li se dnes do většiny oborů lidské činnosti, spatříme rostoucí vliv technických zařízení a techniky samotné. Kdybychom si na operačním sále odmysleli veškerou techniku, pravděpodobně by tam nic nezůstalo. A tak je to téměř všude, vojenské útvary nevyjímaje. Je zajímavé sledovat, co bylo například v naší armádě před pár lety moderní a dnes je už zastaralé,“ doplnil.

Památník má připomínat i fakt, že armáda měla a dodnes má své místo v regionu. „Budu rád, když bude především dětem, které sem chodí v rámci školních exkurzí a výletů, ukazovat to, že armáda je součástí naší společnosti,“ podotkl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Samotného odhalení se zúčastnil 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec, který představil svou novou mobilní techniku. Podle ředitele muzea by expozice měla připomenout, jak se armáda technicky zdokonaluje. „A také, že služba našich vojáků není lehká, a že je mnohdy velmi nebezpečná. Až budete v muzeu míjet tuto vojenskou techniku, připomeňte si nejen technické dovednosti našich vojáků, ale také jejich odhodlání nás bránit. Jistě si to zaslouží,“ řekl Němeček.

Zastaralé vybavení posílá armáda do muzeí, aby se stalo svědky pokroku v této oblasti. „Ať vozidla dobře slouží, my se budeme věnovat moderní technice, která nám umožňuje garantovat národní suverenitu. Směřujeme k technice a materiálu 21. století,“ uzavřel velitel pluku Martin Fokt.