Pracovníci Ekoflory tu teď čistí svahy od náletových dřevin a černých skládek. Stromy, které jsou kolem jámy už vzrostlé, by měly zůstat na místě. Čištění okolí však neznamená, že se v „díře" začne brzy stavět. V tuto chvíli je před dokončením územní studie lokality, která řeší i dopravní napojení křižovatky v dolní části Perštýna do budoucího areálu. Dopravní studii zpracovává liberecká firma Valbek a během podzimu by ji měli projednat zastupitelé.