V prvním kole soutěže prokazovali psi svou poslušnost a museli správně reagovat na příkazy chovatele, v divácky atraktivnějším druhém kole se pak hodnotilo, jak jsou schopní zadržet osobu. Soutěž, která svou atmosférou připomínala pohodový happening milovníků psů, je zařazená do Krajské ligy Libereckého kraje.

Jizerské hory
Vernisáž výstavy Zaostřeno na Jizerky představí nejlepší snímky Jizerských hor