Návštěvníci mohli zhlédnout populární Hubertskou jízdu, představili se psovodi, trubači či sokolníci nebo Svatohubertská mše v Basilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Den završila večerní Hubertská zábava..