Nechyběli studenti s prapory, trubači a sokolníci. Takřka pohádkovou scénu sledovaly desítky diváků. „Připadám si jak ve filmu Tři oříšky pro Popelku,“ vydechl s úžasem jeden z přihlížejících, který Hubertovu jízdu viděl poprvé v životě.

Průvod zamířil od zámečku k bazilice Navštívení Panny Marie, kde se konala Hubertova mše. Tu tradičně doplňuje působivý obřad žehnání ulovené zvěři i pasování mladých adeptů myslivosti. Těch bohužel rok od roku ubývá. Zatímco v roce 1980 mělo právo myslivosti v honitbách více než 103 tisíc osob, před několika lety to už bylo podle Českého statistického úřadu jen okolo 92 tisíc členů. Jen za rok 2015 ubylo takřka 1300 myslivců. Jejich počet se snižuje a mladých až na výjimky nepřibývá.

Myslivost není jen lov, ale také hodně práce. Právě tradici české myslivosti a především jejich práci vzdává hold Svatohubertská slavnost. V Hejnicích ji před lety obnovili studenti a učitelé lesnické školy, v jejichž režii se také každoročně odehrává.