Některé putovaly rovnou na přezimování do menších rybníků, jiné si mohli na místě zakoupit zájemci. Podle jednoho z účastníků byl o ryby zájem veliký. „Sjelo se hodně lidí z okolí a všechny ryby se prodaly,“ poznamenal Miroslav Lát z Osečné. Tradiční výlov byl opět společenskou událostí, na které nechybělo ani občerstvení.