„Letošní rok je rokem významných výročí ‚kulturní křižovatky‘ na Masarykově třídě. Galerie má pro návštěvníky připraven velmi lákavý program a věřím, že toho milovníci umění využijí,“ informovala náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Oblastní galerie Liberec klade ve své výstavní činnosti důraz na umění z regionu, současné a moderní umění a prezentaci sbírkového fondu. Plánované výstavy představí významné umělce spjaté s regionem, jakými jsou Jaroslav Klápště, Petra Švecová a Libuše Pražáková. Vernisáž výstavy Petry Švacové V zahradě a o kus dál se uskuteční ve čtvrtek 9. února.

Další skupina výstav se věnuje uměleckým hnutím z počátku 20. století, která bude galerie prezentovat převážně na základě svých sbírek — Spiritismus, Fenomén Periferie, Oblastní galerie Liberec v letu let a výstava Jaro Berana.

Severočeské muzeum v Liberci.
Severočeské muzeum slaví 150 let existence. Zachová dobrovolné vstupné

Vedle českého současného umění, které tento rok zastupují tradiční Intervence laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého a velkolepá výstava Pasty Onera v Bazénové hale, představí galerie také zahraniční scénu současného umění tvorbou Camerona Tauschke či českého malíře působícího v zahraničí Jana Uranta. Během roku také galerie připomíná významná výročí Díly měsíce, letos upozorní na sté výročí narození výtvarníka Jaroslava Klápště. V nabídce budou i nadále oblíbené programy Lektorského oddělení.

„Kurátorská koncepce je ve výběru projektů velmi pestrá a snaží se o zvyšování zastoupení žen-umělkyň ve svém programu a dosažení genderové vyváženosti,“ zdůraznila šéfkurátorka Johana Kabíčková. Toto tvrzení dokládá mimo jiné i zařazením výstavy Ženy a technologie v umění. „Autoři výstav usilují o kritický pohled na určité téma a přinášejí tak nové zajímavé vhledy a úhly pohledu,“ dodala. V rámci kurátorských koncepcí jsou vytvářeny projekty přímo na míru galerie zejména z důvodu její jedinečné architektury a specifických prostorových možností.

Liberecká přehrada prochází obnovou.
FOTO, VIDEO: Místo vody bagry. Srdce Liberce prochází obnovou

Výstavou Oblastní galerie Liberec v letu let připomene galerie výročí sedmdesáti let od svého založení a představí průřez svých akvizic získaných od svých úplných začátků až po současnost. Každou dekádu působení bude reprezentovat výběr několika zakoupených děl z daného období. Návštěvníci uvidí vývoj galerie v nevšedním pojetí, doplněný o ukázky z recenzí a reakce společnosti na dobovou výstavní akviziční politiku galerie.

„Celoroční výstavní činnost galerie přináší místním občanům atraktivní a aktuální podněty pro opětovnou návštěvu galerie, pro návštěvníky regionu vytváří obraz vizuální, umělecké i historické identity místa,“ dodala Vinklátová.