Přesto se liberecká galerie rozhodla alespoň na jediný den otevřít své výstavy, včetně nové s názvem Poezie a Performance – Východoevropská perspektiva, která nabízí umělecký, společenský i politický život v zemích za železnou oponou z tehdejší i dnešní perspektivy.

Mezi vystavujícími autory jsou osobnosti, jejichž díla jsou k vidění ve světových muzeích a galeriích. Stopu zanechá i Václav Havel, jehož tvůrčí vklad je zastoupen v rekonstrukci experimentálního programu libereckého rozhlasového studia z konce 60. let.

Návštěvníci tak díky instalaci germanisty, umělce a pedagoga Technické univerzity v Liberci Pavla Novotného, který se zabývá radioartem, budou mít vzácnou možnost poznat rozhlasovou tvorbu studia, jež je v povědomí Liberečanů spjato zejména se srpnovými událostmi roku 1968. Oblastní galerie bude zítra otevřená od 10 do 19 hodin a vstupné bude jako každý čtvrtek zdarma.