Po náročné výuce zamířit do školní jídelny doplnit energii a pobavit se se spolužáky. Teplý oběd ve školní jídelně ale není pro každé dítě samozřejmostí. Někteří rodiče se ocitli v hmotné nouzi a nemají na něj peníze. To se však postupně mění díky projektům cílícím na pomoc dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin.

Do projektu ministerstva práce a sociálních věcí Potravinová pomoc dětem se už posedmé zapojí i Liberecký kraj. „Těší mě, že se kraj do potravinové pomoci zapojuje každoročně a je v tomto ohledu inspirací i pro ostatní regiony. Věřím, že až se děti od září plně vrátí do škol, že se program rozběhne,“ řekl hejtman Martin Půta. V minulých letech rostl jak objem peněz na obědy, tak i počet podpořených dětí. V loňském roce se do projektu zapojilo 74 škol a školských zařízení z celého regionu. Nejvíce z Liberce, následovala Česká Lípa. Loni kraj na projekt vyčlenil 10,5 milionu korun, z nichž mohl podpořit 1796 dětí.

Jak kraj pomáhal:
2020/2021: 1796 dětí a 10.776.766 výše finančních prostředků, 74 škol
2019/2020: 1362 dětí a 7.653.624 výše finančních prostředků, 71 škol
2018/2019: 1288 dětí a 7.116.1358 výše finančních prostředků, 62 škol

Peníze přímo ve škole

O peníze z projektu požádají školy. Nepůjdou tedy rodinám, ale přímo na nákup potravin, aby dávky nemohly být zneužity na jiné účely. Hlavním kritériem je, aby rodina splňovala podmínky žádosti o hmotnou nouzi.

„Cílovou skupinou jsou zejména děti ve věku 3 až 15 let, které navštěvují mateřskou či základní školu, případně víceleté gymnázium, a zároveň se nachází v hmotné nouzi. Každoročně vyhodnocujeme prostřednictvím dotazníkového šetření přínosy celého projektu a je velice potěšující, že názory zástupců škol jsou veskrze pozitivní,“ podotkl náměstek hejtmana pro resort školství Dan Ramzer.

S obdobnou pomocí přišla Nadace Women for Women a její projekt Obědy pro děti, který začal před osmi lety. Cílem je pomoci dětem v nouzi, jejichž situace je dlouhodobá a bez vidiny zlepšení. Pro ně mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným pravidelným teplým jídlem. „Projekt není jen o jídle. Je také důležité, že pokud dítě nechodí na obědy do školní jídelny z finančních důvodů, bývá vyčleněno z kolektivu svých spolužáků,“ zdůraznila ředitelka nadace Ivana Tykač.

Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem. „Ředitelé škol, za spolupráce pedagogů, vytipovávají potřebné děti dle své dlouholeté pedagogické praxe. S každou základní školou řešíme žádost individuálně. Děti mají uhrazeny obědy až do konce školního roku,“ dodala Tykač.

V kraji kvůli epidemii koronaviru přibyl počet rodin v nouzi. Pro ně představuje záchranu Potravinová banka Libereckého kraje, která prostřednictvím organizací, se kterými má uzavřenou smlouvu, poskytuje potravinové balíčky. „Mezi nejčastější příjemce potravinové pomoci patří rodiče samoživitelé, senioři či pěstounské rodiny,“ doplnil ředitel Potravinové banky Libereckého kraje Josef Vlček.

Kromě potravinové pomoci se mimo jiné zvýšil i zájem o doučování školáků. Tomu se věnuje například liberecká pobočka Člověka v tísni či organizace Maják.