Dojít si nakoupit v místě bydliště už dávno není v malých obcích a městech samozřejmost. Malé obchůdky s potravinami vytlačily velké supermarkety, které nabízejí nižší ceny. Lidé tak musí často cestovat za nákupem do velkých měst. Přesto řada obcí motivuje podnikatele, aby obchod s potravinami pro místní udrželi. Pronajímají jim budovy, kde obchod sídlí, za symbolický nájem nebo jim ho v některých případech vůbec neúčtují. „Jsme rádi, že tady potraviny vůbec máme. Obchod sídlí v obecní budově a nájemce je tam zdarma, abychom ho tady vůbec udrželi. Platí si jen spotřebované energie,“ řekla Deníku starostka Skalky u Doks Jana Procházková. Dodala, že obchod se snaží v obci udržet hlavně pro starší občany, kteří jsou zvyklí tam chodit nakupovat, potkávat se, ale také udržovat vzájemný kontakt.

Ze stejných důvodů přišlo s podporou prodejen potravin na malých obcích i ministerstvo průmyslu a obchodu, které skrze kraje nabízí dotace pro podnikatele. V programu Obchůdek 2021+ jsou pro zájemce z Libereckého kraje připraveny tři miliony korun, žadatel může dostat maximálně 100 tisíc korun pro jednoho žadatele.

„Dotaci může provozovatel obchodu použít například na mzdy, nájem, vytápění, osvětlení, internet či na náklady spojené s akceptací platebních karet,“ vysvětlil možnosti využití podpory krajský radní Jiří Ulvr.

Oběť trestného činu kocour Macík.
Postřelené štěně, kocour jako živý terč. Týraných zvířat v kraji přibývá

„Vesnické prodejny nejsou jen místem, kde si člověk obstará běžný nákup, ale často je to i centrum setkávání zejména starších obyvatel. Proto má rozhodně smysl tyto prodejny na venkově zachovat,“ dodal Ulvr. Program je určen pro obce do tisíce obyvatel, případně obce, které mají maximálně tři tisíce občanů, ale jejichž místní části nepřekračují počet jednoho tisíce lidí. Žádost o dotaci mohou zájemci podávat od 23. října do 8. listopadu letošního roku. Aby kraj zjistil alespoň přibližný zájem o program, rozeslal do celkem 195 obcí v regionu, které mají méně než tři tisíce obyvatel, anketu. Odpovědělo 85 z nich, z toho 66 už předběžné podmínky programu splňuje.

Jednou z nich jsou Kunratice u Frýdlantu, kde místní prodejnu potravin nedaleko obecního úřadu provozuje paní Richtrová. „Vím o té možnosti. Uvažuji o tom, že si žádost podáme, kdo by toho nevyužil? Záleží ovšem, jestli program schválí zastupitelstvo,“ řekla Deníku Richtrová a dodala, že do jejího obchodu chodí stále méně lidí. „Máme stálé zákazníky, kteří si chodí každý den pro čerstvé pečivo, jde převážně o starší lidi, ale hodně lidí jezdí nakupovat do Frýdlantu do supermarketu, kde si nakoupí velký nákup a k nám pak chodí už jen pro drobnosti,“ popsala klesající množství zákazníků Richtrová.

Podle starosty Kunratic Milana Götze dělá obec všechno proto, aby krámek fungoval a to i přesto, že nesídlí v obecní budově. „Zavedli jsme tam třeba internet kvůli EET a snažíme se, aby ten krámek žil. Doufám, že ten dotační program bude schválen a nebude příliš náročný na administrativu, aby z něj mohli obchodníci čerpat bez problémů,“ vysvětlil Götz. Doplnil, že mít malý krámek na vesnice je řehole.

Vizualizace parkovacího domu v Liberci.
Parkovací dům v Liberci se opět prodraží. Jedno místo vyjde na milion

„Pokud jde o rodinný byznys a musíte ho skloubit s rodinou, je to velice těžké. Je také rozdíl, kdo ho provozuje. Například vietnamští spoluobčané fungují trochu jinak, žijí komunitně a jsou schopni si pomoci, také třeba mají otevřeno na státní svátky, kdy většina českých prodavaček chce být doma s rodinou,“ uvedl starosta Kunratic.Zájem o dotaci by měli i provozovatelé potravin v sousedním Dětřichově, ale bohužel nesplňují podmínky programu. „Na dotaci nemáme nárok, protože nejsme jediná prodejna v obci. Třeba někdy příště, protože sto tisíc korun by nám určitě pomohlo,“ vysvětlil Deníku provozovatel Petr Hamtil.

Základní podmínky pro čerpání dotace stanovilo ministerstvo, kromě velikosti obce hraje hraje roli také to, zdali je prodejna otevřena alespoň pět dnů v týdnu. Podmínkou je také to, že v jedné obci nebo její místní části nesmí být v době schválení žádosti více než jedna prodejna. Dotační program a jeho konkrétní podmínky musí ještě schválit krajské zastupitelstvo na svém zářijovém jednání.