Obnovou prošly obě plochy hřiště. Na první ploše byly odstraněny staré povrchy a kořeny, stávající asfalt byl vyrovnán a napenetrován. Také došlo k vytvoření polyuretanové plochy, která bude sloužit na basketbal, tenis, nohejbal a volejbal. Na druhé byl položen nový víceúčelový umělý trávník, který bude sloužit například na tenis, nohejbal a volejbal.

Závod v odvětvování na soutěži Hejnický dřevorubec.
FOTO: Hejnický dřevorubec. Před bazilikou vrčely pily