V pohraničí ubývá voda. To je fakt známý už od 80. let. Zčásti za to podle odborníků může změna klimatu. Nepopiratelnou roli ale hraje také těžba v polském povrchovém dolu Turów u českých hranic. Dotčené obce společně se společnostmi zajištujícími pitnou vodu se připravují na stav, kdy by mohlo ve vodovodní síti chybět při nejčernějším scénáři až 106 litrů za vteřinu.

„Těžební činnost dolu Turów výrazně změnila směr proudění podzemních vod. Došlo k radikálnímu snížení hladiny podzemní vody na ploše až 40 km2. Kvůli těžbě se začala ztrácet podzemní voda a ubývá rovněž voda povrchová. Týká se to téměř 30 tisíc obyvatel postižené lokality,“ píše se ve zprávě Severočeské vodárenské společnosti (SVS), která zásobuje obyvatele Hrádecka pitnou vodou.

PROPOJÍ VODOVODY

S plánovaným rozšířením těžby v Turówě směrem ke státním hranicím hrozí další výrazné poklesy hladiny podzemní vody a ovlivnění vodních zdrojů v okolí na území České republiky. Právě proto přichází SVS a Frýdlantská vodárenská společnost (FVS) s akčním plánem, který by měl úbytek podzemní vody vykompenzovat. Na Frýdlantsku tak jako první krok propojí tři vodovody, Frýdlant, Bulovku a Dětřichov.

„Nezbytná je také rekonstrukce úpraven vody ve Frýdlantu a v Bílém Potoce, odkud se bude brát voda do propojených vodovodů. Obnovit by se měly také vodojemy v Poustce, Andělce a Pertolticích,“ vysvětluje Jindřich Šesták z firmy Sweco Hydroprojekt.

V Chrastavě se plánuje zvětšení vodojemu, obnova úpravny vody a vybudování náhradního zdroje v Machníně, v Hrádku nad Nisou je potřeba dobudovat vodovodní síť ve Václavicích a Horním Vítkově. Podle starosty Hrádku nad Nisou Josefa Horinky by mohlo dojít k realizaci do 5 let.

Tato opatření budou stačit, pokud dojde k mírnějšímu úbytku vody, konkrétně 14 litrů za vteřinu. „Tento stav si umíme vyřešit sami,“ tvrdí ředitel FVS Petr Olyšar a dodává, že pokud bude chybět vody na Frýdlantsku více, odhady počítají až s trojnásobkem, bude se muset voda přivést z Jizerských hor.

DRAHÁ VODA Z HOR

„Muselo by dojít k přivedení vody do přehrady Josefův Důl z Jeleního potoka tak, aby byla přehrada schopná pokrýt potřeby Frýdlantska. Jde však o řešení, kterému bude předcházet ještě hodně plánování a připravování a bude samozřejmě také dosti finančně náročné,“ říká Jan Cihlář z firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba.

Celkové investice se odhadují na 2,136 miliardy korun. To je částka přesahující možnosti rozpočtů dotčených obcí. Na řadu tak přichází otázka, kdo to zaplatí. Náklady na projektovou dokumentaci pomůže uhradit česká vláda.

FINANČNÍ VYROVNÁNÍ

Podle starosty Frýdlantu Dana Ramzera by měla přijít kompenzace z polské strany. Jenže Poláci se zodpovědnosti za úbytek vody brání. „Už několikrát například posunuli termín zveřejnění zprávy EIA, jejímž cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí,“ uvádí Josef Horinka.

Další důkazy by tak měly přinést výsledky průzkumu České geologické služby, která provede u česko-polské hranice několik průzkumných vrtů.