Ochrana lidí, jejich domovů a majetku proti velké vodě se komplikuje. Memorandum, se kterým přišel Liberecký kraj, zavazuje jeho účastníky ke spolupráci a společnému postupu při řešení protipovodňové ochrany na Lužické Nise. Některé obce, kterými řeka protéká, a teď i město Liberec, ho ale kritizují. Tvrdí, že navrhovaná opatření jsou neefektivní a drahá. Memorandum počítá s celkovými náklady okolo 1,5 miliardy korun. Největší kritika se snáší na výstavbu protipovodňového parku v ulici Wintrova v Liberci, kvůli kterému by musela být zrušena zdejší zahrádkářská kolonie. Negativní reakce provází i plán výstavby suchého poldru v Andělské hoře.

Liberecký kraj chtěl, aby se k memorandu připojily všechny obce, na jejichž území se nachází povodní Lužické Nisy. Dokument už ale odmítla obec Chotyně v čele se starostkou Janou Mlejneckou. „Navrhla jsem, aby zastupitelstvo dokument neschválilo, a tak se tak stalo. Ta opatření jsou zbytečná a drahá. Při povodních v roce 2010 šla velká voda po Jeřici. a tu memorandum neřeší,“ uvedla Mlejnecká. Protipovodňová opatření jsou navržena jen pro tok Lužické Nisy, ale povodňovou vlnu přinášejí ve značné míře její přítoky jako je právě řeka Jeřice, které dokument opomíjí. Tyto výtky vyslovili i starostové obcí dále po toku Nisy, Michale Canov z Chrastavy a Jiří Formánek z Bílého Kostela nad Nisou.

Pochyby teď převládly také v Liberci. Zastupitelstvo se rozhodlo odsunout hlasování o přistoupení ke společnému memorandu. Místo toho začne jednat s krajem o efektivnějších opatřeních, které by řešili také zadržení vody v krajině. Opoziční zastupitelé si vyžádali zpracování oponentní studie proveditelnosti protipovodňových opatření na území města.

„Jde o velké peníze, konkrétně o 1,5 miliardy, které má utratit Povodí Labe na území několika obcí na protipovodňová opatření v povodí Lužické Nisy. Je dobré být ochráněn proti velké vodě, ale je otázka, jestli zrovna tyhle stavby jsou efektivním řešením. Budou to stavby, které při povodni ochrání nějaký majetek, což je super, ale hodnota toho majetku je mnohem nižší než náklady na jejich stavbu,“ řekl liberecký zastupitel Josef Šedlbauer k plánům na výstavbu protipovodňového parku v Liberci. Dodal, že by bylo lepší utratit peníze za projekty, které by vodu udržely v krajině. „Dosáhli bychom toho, že povodňové vlny budou mít pomalejší náběh, a také toho, že se voda udrží v krajině pro období dlouhodobého sucha, což je přesně to, co chceme. Memorandum navrhuje projekty, které jsou naprosto mimo realitu dnešního světa,“ dodal Šedlbauer. Zastupitelstvo ho na posledním zasedání nominovalo, aby začal vyjednávat s Libereckým krajem.

„Seznámil jsem s tím krajského radního pro životní prostředí Václava Židka, který počítám s tím, že se na něj Josef Šedlbauer obrátí v rámci koncepce protipovodňových opatření. Jednat mohou začít okamžitě,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Liberečtí zastupitelé se také dohodli na tom, že je potřeba na území města začít koncepčně řešit problémy s likvidací a vsakováním srážkových vod při přívalových srážkách. „Právě záplavy vzniklé náhlými přívalovými dešti představují v současnosti mnohem častější klimatický jev na území ČR, než jsou povodně vzniklé dlouhodobým deštěm a následným postupným vzdutím hladiny řek. Škody z přívalových dešťů vznikají na soukromých objektech i veřejné infrastruktuře mnohdy zcela bez vazby na koryta potoků a řek,“ píše se v důvodové zprávě. V návaznosti na tento problém chce město zpracovat Manuál modro-zelené infrastruktury, jehož primárním cílem bude postupně zvyšovat retenční schopnosti zastavěného území města. Příklady takových opatřeních jsou zasakovací příkopy, průlehy nebo svejly.

Kraj přistoupil ke komplexnímu řešení protipovodňové ochrany na Lužické Nise hlavně proto, že současná protipovodňová ochrana části území není dostatečná. Podle krajského radního Václava Židka je potřeba protipovodňová opatření koordinovat.

Pokud by je dělaly obce samy a nezávisle, tak by se podle Židka zvýšil odtok Lužické Nisy do Německa, což by znamenalo porušení mezinárodních dohod a obce by pravděpodobně nedostaly stavební povolení na plánované stavby.