„Vždyť je zde vše tak provázané, všude je tak blízko, že bylo by neefektivní nechávat komunitní plán vytvářet pro každou z osmnácti obcí, když se mohou dohodnout a spojit síly i finance,“ vysvětlila důvody Alena Švejdová, vedoucí odboru kanceláře úřadu Městského úřadu Frýdlant.

Podle jejích informací je Iniciátorem a objednatelem je Nové Město pod Smrkem, které společně s Frýdlantem tuto myšlenku začalo z kraje roku 2009 vysvětlovat a prosazovat u ostatních obcí Mikroregionu Frýdlantsko.

„Společný postup vychází ze závěrů a doporučení Posouzení vstupních podmínek pro komunitní plánování působnosti města Frýdlant, které si nechalo zpracovat město Frýdlant na přelomu loňského a letošního roku,“ pokračuje Alena Švejdová.

Jak uvedla, zatím je ve skupině jedenáct obcí Frýdlantska: Nové Město pod Smrkem, Frýdlant, Hejnice, Raspenava, Pertoltice, Bulovka, Višňová, Kunratice, Heřmanice, Černousy a Lázně Libverda. Ostatních sedm obcí se do 10. srpna ještě může přidat. Samotný komunitní plán by měl být hotový ještě do konce letošního roku. „Do té doby je však přede všemi spousta práce. Aby byl totiž takový plán smysluplný, musí vzniknout za aktivní účasti všech, kterých se týká – tedy zadavatelů, poskytovatelů služeb a samozřejmě i jejich uživatelů,“ zdůraznila Švejdová.

Na schůzce, která proběhla v minulých dnech v prostorách, se všichni, kterých se komunitní plánování týká, dohodli na vytvoření několika pracovních skupin rozdělených podle témat – Osoby se zdravotním postižením, Senioři, Národnostní a etnické menšiny a Osoby ohrožené sociálním vyloučením a závislé na návykových látkách. „V žádné skupině nebude kromě odborné veřejnosti chybět také zástupce samosprávy, která bude v konečném důsledku rozhodovat o tom, co se udělá, na co se najdou peníze, kde se požádá o dotaci, co bude prioritou, co se podpoří a co ne,“ dodala Švejdová.

Další schůzka čeká iniciátory v polovině srpna, kdy se společně sejdou zástupci pracovních skupin a Územní řídící skupina. „Ta se skládá z vedoucích odborných skupin, zástupců čtyř obcí a jedním členem je i zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje,“ doplnila Alena Švejdová.

Komunitní plán obcí Frýdlantska by měl být v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje.