Po dvou letech otevřelo vedení města Revoluční ulici automobilovému provozu na zkoušku letos v květnu, a pouze na dva měsíce. Dopředu město avizovalo, že poté provede důkladnou analýzu vlivu zprůjezdnění Revoluční na hustotu provozu v okolních ulicích i na podnikání místních živnostníků. Současně vedení města upozornilo předem veřejnost na to, že do doby, než vyřknou radní o Revoluční konečný verdikt, bude zde vrácena pěší zóna. Tak se i stalo.

Jak zdůraznila primátorka Martina Rosenbergová, cílem opětného uzavření Revoluční ulice pro automobily bylo vyvolat veřejnou diskusi o tom, jaký dopravní režim by měla ulice podle občanů mít. Poprvé o proměně Revoluční v pěší zónu totiž rozhodlo vedení města už v roce 2010 v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí Soukenného náměstí. K uzavření Revoluční pro motorová vozidla pak došlo v roce 2012.

K otázce případného zprůjezdnění ulice se mohli vyjadřovat také občané na začátku letošního roku v anketě na internetových stránkách města. Anketa ovšem nepřinesla jednoznačný výsledek, skončila plichtou. Zhruba 390 hlasujících se vyslovilo pro zachování pěší zóny, a přibližně stejný počet lidí si přál otevření Revoluční automobilům.

„Nevidím nic špatného na tom, když vedení města znovu zváží, co je pro dolní centrum Liberce přínosnější, a to na základě ohlasů veřejnosti a analýzy důsledků dvouměsíčního zkušebního provozu. Naší snahou je už více nejitřit nálady místních podnikatelů, motoristů, chodců i cyklistů, a nevytvářet tak prostor pro tlak té nebo oné skupiny, která by si přála, aby bylo po jejím. Chceme zklidnit situaci, proto budeme rozhodovat o definitivním zprůjezdnění či nezprůjezdnění Revoluční v dvouměsíčním předstihu,"vysvětlila primátorka.

Opětovné uzavření ulice vyvolalo dosud pouze negativní reakce, a to především místních podnikatelů, kteří si dlouhodobě stěžují na to, že jim kvůli zavedení pěší zóny klesají tržby. Ačkoliv začaly letní prázdniny, okamžitě po zavření Revoluční ulice začaly růst kolony na Šaldově náměstí i v Jablonecké ulici.

Analýza dopadu zprůjezdnění Revoluční ulice vzniká na základě měření počtu aut, která zde projela, a současně z měření hustoty dopravního provozu na Šaldově náměstí a v okolí. Pokud by se radní města přiklonili k otevření Revoluční pro automobilový provoz, bude muset město vedle nezbytných administrativních kroků provést v místě i drobné stavební úpravy, například vybudovat zde pás pro nevidomé chodce. To by podle odhadu mohlo trvat přibližně několik týdnů.

Bude záležet na rozhodnutí radních, zda zvednou ruce pro pěší zónu, která přináší zklidnění a nabízí alternativní druh dopravy pro pěší a cyklisty, anebo se přikloní k tomu, aby se do Revoluční vrátily automobily, a byl v této části dolního centra zachován udržitelný rozvoj podnikání a služeb i jeho průjezdnost.

Podle dopravního průzkumu z roku 2012 projelo ulicí Revoluční tehdy denně 1.750 automobilů. Z Pražské ulice přešlo denně po vyvýšeném přechodu ulici Revoluční dohromady 10.000 chodců. Během zkušebního otevření ulice letos v květnu a červnu projelo Revoluční průměrně 450 aut denně. Počet však postupně narůstal s tím, jak si motoristé zvykali na to, že je ulice automobilům otevřena.