Ten by měl stát v čele samostatného odboru. „Najímat si externího architekta nemá pro velké město jako je Liberec smysl. Musí řešit nejen jednotlivé stavby, ale také urbanismus jako celek,“ uvedla náměstkyně primátora Karolína Hrbková. Úkolem hlavního architekta by tak měla být koncepční a územně plánovací činnost, příprava územních studií a architektonických soutěží.

„Zřízení této pozice nahrává i novela stavebního zákona, která odebírá stavebním úřadům od ledna 2018 posuzování stavebních záměrů z hlediska jejich souladu s územním plánem. Tato kompetence má přejít na jinou složku magistrátu a my navrhujeme, aby to prováděl právě městský architekt,“ dodal radní Josef Šedlbauer.