„Cudně je nazván projekt v Liberci neznámé společnosti BV Development Pardubice III. s.r.o. Bytový dům Vlnařská. Přitom jde evidentně o věžák, zřejmě nejvyšší v krajském městě. Zatím tento primát drží budova Krajského úřadu v Liberci, která měří 78 metrů,“ připomíná Jan Randák, obyvatel ulice Vlnařská.

Je jedním z mnoha lidí, kteří s výstavbou nesouhlasí. Jednak protože sídliště přijde podle nich o podstatnou část zeleně a navíc chybí parkovací místa pro přibližně 450 nových obyvatel, kteří po nastěhování do věžáku přibudou.

„Už z důvodů nedostatku místa pro parkování zde nebyl v minulých letech postaven ani jeden obchodní dům či supermarket: Nyní zahuštění výstavby tedy hrozí i tímto automobilovým kolapsem, ač by měl mít nový věžák parkovací místa - údajně v podzemí. Nemluvě o zvýšeném provozu na úzkých silnicích,“ doplnil Jan Randák.

Objevily se argumentace, že noví obyvatelé budou parkovat v podzemí. Tato argumentace je však podle dalšího obyvatele, který si však nepřál být jmenován, scestná.

„Z dokončených bytů, které zde stavěla Interma, jsou stání v podzemí prázdná. Majitelé bytů parkují venku, aby nemuseli platit nájem, ani neměli zájem stání kupovat,“ upozornil.

Jan Randák kromě jiného poukazuje na Územní plán obce Liberec schváleného v roce 2002, především pak na bod, ve kterém se říká, že „…výška a hmota objektů bude respektovat stávající zástavbu, nepřípustné jsou výškové budovy a hmotové dominanty narušující architektonicky charakter území a významné průhledy.“

„Územní plán je jedním z podkladů pro územní rozhodnutí. Je tedy samozřejmé, že všechny regulativy je třeba v územním rozhodnutí zohlednit a zapracovat,“ vysvětlil Martin Korych, tiskový mluvčí libereckého magistrátu, který mimo jiné potvrdil, že prozatím nebylo vydáno územní rozhodnutí, to znamená, že o osudu věžáku není ještě rozhodnuto.

„V současné době se čeká na závěr zjišťovacího řízení, které vede krajský úřad, protože součástí stavby jsou parkovací místa, jejichž počet je vyšší než 100. Vzhledem k faktu, že k tomuto zjišťovacímu řízení bylo podle našich informací podáno velké množství připomínek, závěr ze strany kraje je možné očekávat až v příštím týdnu, kdy končí lhůta pro vyřízení,“ dodal Martin Korych.

Teprve po vydání závěru ze zjišťovacího řízení (v případě jeho kladného závěru) bude oznámeno zahájení řízení a následně po veřejném ústním jednání bude možné územní rozhodnutí buď vydat, nebo žádost zamítnout.

O pokračování projektu vás budeme průběžně informovat.