„Počítáme s tím, že řada lidí se přihlásí až po zimě při jarním úklidu. Pokud budou ještě nějaké volné, tak jim vyhovíme," uvedla mluvčí radnice Zuzana Minstrová.

Radnice předpokládá, že hnědé popelnice využijí zejména majitelé rodinných domů a zahrádek. Nádoby bude město lidem rozvážet během jarních měsíců příštího roku. „Za jejich umístění i pravidelné vysypávání, tedy svoz bioodpadu, nebudou lidé platit nic navíc," upozornila mluvčí.

Do popelnic o obsahu 120 litrů budou moci lidé vyhazovat biologicky rozložitelné zbytky z domácnosti, například ovoce, zeleninu, skořápky, čajové sáčky, peří, chlupy nebo shrabanou trávu, plevel či listí. Od Nového roku budou obce a města muset vedle sběru papíru, plastů a skla zajistit i třídění bioodpadu. Liberecká radnice ho testuje od roku 2009. „Hnědých popelnic jsme zatím umístili asi 90. Jsou převážně ve čtvrti Lidové sady," zmínila Minstrová.

K tomu město na jaře a na podzim přidává ještě velkoobjemové kontejnery hlavně na zelený odpad ze zahrad. Bioodpad mohou lidé odvézt i do sběrných dvorů v Ampérově ulici a v ulici Dr. Milady Horákové. V příštích letech se chce radnice zaměřit i na sídliště, pro která sběr bioodpadu prostřednictvím malých popelnic není nejlepším řešením.