"Pan docent Suchomel se sice věnuje jiné oblasti, než která je typická pro oblastní galerii, je to japanolog a odborník na východní umění, nicméně jako kunshistorik a člověk, který řídil jak různá oddělení sbírek v Náprstkově muzeu v Národní galerii, tak působil i jako prorektor na Akademie výtvarných umění, má co nabídnout," uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Výběrovou komisi, v níž zasedla řada odborníků, ocenila, že má Suchomel velký mezinárodní přesah a díky svým kontaktům by mohl přinést do galerie i mezinárodní výstavy. "Velmi se nám líbil jeho přístup k tomu, jak má být galerie otevřená veřejnosti a jak být nasměrovaná na vzdělávání žáků a studentů a široké veřejnosti. A líbil se nám i jeho přístup ke spolupráci s dalšími organizacemi v Liberci i v celém kraji, například chce úzce spolupracovat i s Technickou univerzitou Liberec," popsala náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Oblastní galerie Liberec, ilustrační foto
Kraj vypsal výběrové řízení na místo ředitele Oblastní galerie Liberec

Výběrové řízení proběhlo dvoukolově a přihlásilo se do něj šest zájemců. Na ústní pohovor pozvala komise pouze tři z nich. Vítěz, Filip Suchomel je historik umění a japanolog narozený v Praze, vystudoval obory orientalistika-japanologie a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval mimo jiné jako vedoucí asijského oddělení Náprstkova muzea v Praze a byl ředitelem Sbírky asijského umění Národní galerie.

Ve své odborné práci se zaměřuje na výzkum japonského a čínského umění se speciálním zřetelem na otázky kulturní výměny mezi Západem a Východem. Dlouhodobě se věnuje výzkumu sbírek japonského a čínského umění z národních i regionálních muzeí a rovněž z hradních a zámeckých sbírek, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Do funkce nastoupí v březnu proto, že je momentálně na pracovním pobytu v Japonsku.