Historicky čtvrtým hejtmanem od vzniku Libereckého kraje byl včera zvolen Martin Půta, předseda Starostů pro Liberecký kraj. Zároveň jde o prvního a v Čechách zatím jediného hejtmana, který není spojen s žádnou velkou parlamentní stranou.

Volba nové hlavy kraje, jeho náměstků a radních se neobešla bez emocí a vypjaté atmosféry. Členové ČSSD a KSČM odešli ze sálu a volby se na protest nezúčastnili. Podle dnes již bývalého radního pro ekonomiku Zdeňka Bursy (ČSSD) je důvodem bojkotu volby osoba Blanky Nedvědické (Změna pro LK). Ta se nestačila včas vrátit ze zahraniční služební cesty a svoji rezignaci na post zastupitele doručila hejtmanovi zprostředkovaně teprve den před zasedáním. Na její místo postoupil náhradník Vladimír Opatrný. Kdyby se tak nestalo, koalice by neměla nadpoloviční většinu. Podle opozice měla být její rezignace doručena dříve.

„Celý průběh zastupitelstva je znedůvěryhodněn tím, že není zřejmé, jestli se Blanka Nedvědická zřekla mandátu nebo ne. Nemáme v rukou dokumenty, máme jen jakýsi email. Průběh zasedání nemusí být v souladu se zákonem. Tomu přihlížet nehodláme," konstatoval Bursa poté, co všichni zastupitelé ČSSD a KSČM opustili sál. ČSSD má podle zastupitelky Lenky Kadlecové v plánu obrátit se ve věci legálnosti rezignace Nedvědické na správní soud.

Odchod některých politiků zlehčil předseda klubu zastupitelů Změny Jan Korytář, když k všeobecnému potlesku přítomných lidí utrousil, že společně s nimi odešla ze sálu i minulá éra.

Volby hejtmana se nakonec nezúčastnili ani zástupci ODS, kteří sice sál neopustili, ale odmítli převzít hlasovací lístky. Krajský předseda Klubu zastupitelů ODS Petr Beitl to zdůvodnil neochotou Změny sestavit s nimi koalici a také nálepkami, jimiž stranu její političtí oponenti častovali.

„Všichni členové klubu byli v tomto procesu Změnou pro Liberec označeni jako nepoužitelní a tímto způsobem byli i medializováni," uvedl Beitl v písemném prohlášení.

Zastupitel Změny Jaromír Baxa však záhy přispěchal s jiným vysvětlením. Kluby prý své členy odvolaly ze sálu z prosté nedůvěry k vlastním lidem, aby to tam někdo „tomu Půtovi nehodil". Volba hejtmana a jeho náměstků byla totiž tajná.

„Ať tak či onak, myslím, že by se opouštění sálu mělo používat jen v mimořádných případech. Jinak to zbytečně shazuje význam toho, že se po volbách volí nový hejtman: vlastně svátek demokracie, svátek toho, že se civilizovaně předá moc a vláda tomu, kdo získal ve volbách větší podporu," napsal Baxa na své facebookové stránky.

Také nový hejtman Martin Půta odchod kolegů nesl nelibě. „Tajná volba je vrcholem demokratického zřízení. Každý může hlasovat podle svého přesvědčení a ti kteří opustili sál, se k tomu vyjádřili jasně," rýpl si k zastupitelům, kteří posedávali na chodbě, v kuloárech, a nebo šli domů.

Vizitka nového hejtmana Martina Půty

Datum a místo narození: 13. září 1971 v Liberci
Vzdělání: gymnázium v Liberci (1989); studuje Metropolitní univerzitu Praha, obor evropská studia a veřejná správa (v roce 2010 dokončil bakalářské studium, nyní pokračuje v magisterském studiu).
Současné zaměstnání a funkce: starosta Hrádku nad Nisou (od listopadu 2002); člen zastupitelstva Libereckého kraje (od února 2007), člen výboru pro regionální a hospodářský rozvoj Libereckého kraje (od 2004), předseda Euroregionu Nisa (od března 2011), místopředseda Sdružení obcí Libereckého kraje (od ledna 2011)
Předchozí zaměstnání: technolog a vedoucí výroby ve společnosti Vulkan v Hrádku nad Nisou (1993 až 2002)
Politická příslušnost: předseda politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (hnutí vzniklo před krajskými volbami v roce 2008), v letech 2004 až 2008 byl členem Strany pro otevřenou společnost (SOS)
Rodina: ženatý; dvě dcery
Zájmy: publicistika, hudba, sport, zahrada
Ostatní:
- V politice se začal angažovat v rámci sdružení Hrádek potřebuje změny!, které mimo jiné bojovalo proti výstavbě silnice přes městský park v Hrádku nad Nisou a kritizovalo poměry ve městě. V komunálních volbách v roce 2002 sdružení dostalo téměř 40 procent hlasů (11 z 25 mandátů) a Půta byl poté zvolen starostou. Sdružení uspělo i v dalších komunálních volbách v roce 2006 (přes 51 procent hlasů) a 2010 (přes 60 procent hlasů).

- Do zastupitelstva Libereckého kraje kandidoval za SOS již v roce 2004, kdy ale nebyl zvolen. Členem zastupitelstva se stal až v únoru 2007 jako náhradník poté, co jedna ze zastupitelek SOS rezignovala. V roce 2008 již byl zvolen jako lídr kandidátky Starostové pro Liberecký kraj, která získala sedm mandátů a letos vyhrála volby se ziskem 13 z 45 mandátů.

- Před letošními volbami Půta mimo jiné řekl, že cílem SLK je "prosadit férové soutěže jako cestu k úsporám veřejných peněz a zrušit nesystémové dotace určené stranickým kamarádům a známým". Rozhodování kraje musí být podle Půty transparentní. "Každá utracená koruna bude zveřejněna na webu," řekl. Důležitá jsou podle Půty i jasná pravidla pro spravedlivou podporu venkova, kultury, sportu a neziskových organizací. K prioritám SLK patří také oprava škod po povodních.

- Po krajských volbách čelil Půta jako lídr vítězného SLK několika anonymním útokům. Údajně na něj bylo podáno trestní oznámení, jež zpochybňuje jeho bakalářskou práci. Půta obvinění považuje za nesmyslné. Nedávno neznámý pisatel uvedl, že Půta lobuje za zájmy energetické skupiny PGE, která údajně plánuje výstavbu jaderné elektrárny v Polsku. Podle Půty obvinění souvisí s chystaným podpisem koaliční smlouvy a ustanovujícím zastupitelstvem. Podle něj se někdo zřejmě bojí toho, že začnou na kraji rozkrývat uzavřené nevýhodné smlouvy.

Půtova „inaugurační" řeč

Chtěl jsem oslovit kolegyně tady v sále, ale budu mluvit víc nahlas, aby mě slyšeli i ti na chodbě (kde se nacházeli zastupitelé ČSSD a KSČM na protest odešlí ze sálu, pozn. red).

Předstupuji před vás jako kandidát na hejtmana. Nevím, jaká je životní a profesní dráha, na základě které by člověk měl předstoupit před toto ctihodné shromáždění a prohlásit, že je vhodným kandidátem na hejtmana. Proto se v demokratické společnosti konají volby, na základě jejichž výsledku před vámi stojím a usiluji o vaši podporu.

Deset let práce v samosprávě jsem připraven využít v práci ve prospěch kraje a jeho obyvatel. Zastupitelům mohu slíbit, že budu k jejich nárokům, připomínkám a názorům přistupovat bez ohledu na to, zda je jejich předkladatel koaliční nebo opoziční zastupitel. Budu usilovat o to, aby rada LK pracovala jako tým, kde nebude převládat názor jednotlivých resortů, ale budeme hledat řešení skutečných problémů Libereckého kraje.

Cílem bude otevřený a otevřeně hospodařící Liberecký kraj, usilující o udržitelný rozvoj kraje, vstřícný ke svým obyvatelům, obcím, městům, podnikatelům a neziskovému sektoru. V otevřeném Libereckém kraji budou všechny informace zveřejněny na webových stránkách kraje, rozhodovat se bude podle jasných a předem známých pravidel pod přísným dohledem obyvatel kraje. Budeme odpovědně posuzovat výdaje kraje, veřejné zakázky budou férové a skutečně otevřené.

Tento kontrolní mechanismus bude sloužit ke zveřejnění všech smluv, vystavených faktur a každé koruny utracené z rozpočtu kraje. Všechna svá rozhodnutí budeme konzultovat se správou obcí a měst obyvatel našeho regionu, kterých se rozhodnutí týkají. Budu usilovat o to, aby diskuse a hledání řešení problému probíhalo bez ohledu na stranickou příslušnost předkladatelů s respektem k jejich názorům a životním zkušenostem.

Příští čtyři roky jsem připraven jako jeden ze 45 zastupitelů pracovat na prosazení programového prohlášení SLK a Změny pro LK a hledat pro něj podporu u dalších zastupitelů a obyvatel kraje. Těším se na spolupráci s vámi.