Jak vysvětlil zastupitelům ředitel zoo David Nejedlo, je nutné u nového vchodu do zahrady postavit také místo pro otáčení autobusů. Proto budování nového vchodu ukrojí i kus parku mezi zoo a Lidovými sady. Zejména zastupitelé za Změnu pro Liberec ale protestovali proti záboru veřejné zeleně. „V lokalitě, která je označena jako významný krajinný prvek, se ale smějí stavět jen veřejně prospěšné stavby,“ namítla Kateřina Absolonová.

Ladislav Dušek ze sdružení Liberec občanům poukázal na to, že park bývá zvláště v letních měsících lidmi hodně navštěvovaný. „Budou sem lidé moci chodit?“ ptal se. Ředitel zoo slíbil, že přes den bude park normálně přístupný i během stavby, na noc pak budou stavbaři místo zamykat. K tomu namítl Jaromír Baxa ze Změny pro Liberec, jestli je tedy vůbec potřeba na úkor zeleně budovat plochu pro otáčení autobusů.

„Podle projektu musíme mít u nového vchodu vyřešenou dopravní obslužnost. Vždyť zoo navštíví ročně průměrně 300 až 380 tisíc lidí, a ti musejí mít možnost sem dojet veřejnou dopravou,“ zdůraznil David Nejedlo. Do diskuse se vložil i bývalý primátor Jan Korytář (Změna pro Liberec). „Park je jedním z nejstarších v Liberci. Když se jeho část zahradí, ztratí pak punc významného krajinného prvku,“ řekl.

Zastupitelé změnu územního plánu nakonec odsouhlasili. Pro bylo 24 politiků, tedy většina. Ve změně územního plánu nejde přitom jen o plochu v parku u kulturního centra. Druhý kus zeleně, který potřebuje zahrada jako povrchové parkoviště, se nachází za smyčkou tramvaje. Přestavba vchodu do zahrady by měla být placena evropskými dotacemi, neboť je zahrnuta do IPRM Lidové sady. V parku by měly zůstat zachovány všechny vzácné dřeviny, které tu rostou.

„Tramvaj jako dopravní obslužnost pro tento projekt nestačí. Musí zde být možnost parkování pro autobusy s návštěvníky,“ doplnil náměstek Jiří Šolc (Liberec občanům) s tím, že autobusů tu nebude tolik, aby výfukové plyny nějak výrazně zhoršily životní prostředí v okolí.