V Londýnské ulici v Růžodole zřídí Liberec sběrný dvůr. Rozhodla o tom Rada města, která nechává přepracovat projekt, se kterým přišlo předchozí vedení. Společně se sběrným dvorem by na okraji města měla vzniknout kompostárna pro biologický odpad a bazar s věcmi, které lze ještě použít.

„Liberec se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou sběrných míst pro odpad vytvářený občany. Jediný sběrný dvůr máme v Ampérově ulici. Provozuje ho společnost FCC. Tvoří se tu fronty a vznikají časové prodlevy při odevzdávání odpadu,“ řekl náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Nové místo, kam Liberečané budou moci odvážet rozměrný odpad, by se mělo začít stavět naproti čistírně odpadních vod za dva roky. Do té doby tam vznikne dočasné sběrné místo, ze kterého budou odpad odvážet do Ampérové ulice. Fungovat by mohlo od května příštího roku.

„Společnost FCC Liberec, která pro město zajišťuje svoz komunálního odpadu, by si část plochy v Londýnské ulici pronajala do konce roku 2025. Bez dalších náročných stavebních zásahů by zde vybudovala sběrné místo jako detašované pracoviště hlavního sběrného dvora Ampérova, pouze pomocí mobilní váhy, kontejnerů a jedné mobilní buňky pro obsluhu,“ představil plán Jiří Šolc. Podle něj je hlavní výhodou to, že by do doby vzniku nové dokumentace sběrného dvora služba fungovala ve prospěch občanů města. 

„V okamžiku udělení stavebního povolení a zajištění financování nového sběrného dvora by se toto mobilní vybavení odstranilo a nic by stavbě nového dvora nebránilo,“ dodal Šolc.

V případě, že by provizorní sběrné místo bylo otevřeno od pondělí do soboty od 8 do 16.30, se pohybují předběžné provozní náklady okolo 100 tisíc korun za měsíc bez DPH.

Projekt na vybudování nového sběrného dvora v Liberci nechalo zpracovat předchozí vedení města už v roce 2018. Počítalo se se stejnou lokalitou v Londýnské ulici. Projekt ale nebyl podle současných náměstků z architektonického hlediska přijatelný. „Původní projekt musí být přepracován. Hlavním důvodem je umístění objektů v areálu, které budou nově na jednom místě,“ vysvětlila náměstkyně Radka Loučková-Kotasová.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka projekt nového sběrného dvora s kompostárnou a bazarem nebyl připraven, a proto musí být přepracován. „Tento projekt jsme koupili od FCC. Chyběla v něm stanoviska dotčených úřadů a součástí nebyla stavební povolení. Navíc se tam nevešla plánovaná kompostárna,“ vysvětlil primátor.

Karolína Hrbková, která projekt za minulého vedení města připravovala se společností FCC, uznala, že hlavním kritériem pro ni byla funkčnost dvora. „Nehleděli jsme na estetiku, kterou teď řeší město. Šlo o technickou stavbu. Já jsem chtěla, aby hlavně začala fungovat co nejdříve. V Liberci by podle statistiky měly být sběrné dvory čtyři a ne jeden,“ řekla Deníku Hrbková, která v minulosti figurovala jako náměstkyně primátora. Hrbková dodala, že projekt podle ní byl předpřipravený. „Chybělo jen posouzení EIA pro plánovanou kompostárnu a stavební povolení pro sběrný dvůr.“