Národní památkový ústav prošel s příchodem roku 2013 proměnou. Ta přináší zejména personální posílení v oblasti památkové péče. Pro veřejnost se nic nemění.

Na začátku roku se změnila struktura Národního památkového ústavu. Co vše je jinak?
Došlo k rozdělení na sekci, která má na starosti správu státních hradů, zámků a dalších objektů přístupných návštěvníkům. A na sekci, která slouží především výkonu památkové péče a jako poradní orgán majitelům kulturních památek a objektů v plošně chráněném území, ve všech zónách, rezervacích, ochranných pásmech. Dá se ale říci, že pro tyto vlastníky se nemění nic. Oni i nadále podávají žádosti na pověřené obce a my zpracováváme písemná vyjádření. Mají stále možnost se na nás obracet o radu, kdy jim poradíme, jakým způsobem mají se svým objektem nakládat, co se týče oprav, majetkových vztahů a podobně.

Kdo se na vás nejčastěji obrací právě o takové rady?
Nejčastěji jsou to právě vlastníci nemovitostí, tedy domů, které jsou památkově chráněné, a jejich majitelé je chtějí opravovat. Třeba opravovat střechy, okna nebo provádět celkové rekonstrukce. Potom se na nás obrací lidé, kteří chtějí například něco stavět v oněch plošně chráněných územích. V další části pak obce, které samy jsou často vlastníky památkových staveb. Netýká se to jen staveb, ale například i sochařských děl v interiéru, která v poslední době zažívají poměrně boom v restaurování. Obce se o ně začaly hlásit a mají zájem, aby ty věci vypadaly dobře a obce nehyzdily.

Tedy se staráte nejenom o domy…
Nejen domy, jsou to i pozemky, sochy, kříže. V seznamu kulturních památek máme i železnice, železniční vagóny. Dnes je docela rozmach zájmu o technické památky, takže portfolium je poměrně široké. I třeba tramvajové vozy byly v poslední době prohlášeny za kulturní památku.

Jste svým způsobem rádci každého, kdo si například koupí památkově chráněný dům a chce s ním něco provést.
Plníme vlastně dvě funkce. Jedna je rádcovská ve směru k vlastníkům a druhá je rádcovská ve směru k výkonným orgánům památkové péče, které potom vydávají rozhodnutí o tom, jak se ta památka nebo objekt v plošně chráněném území může opravovat. A pak samozřejmě máme spoustu dalších činností, které vyplývají ze vztahu k ministerstvu kultury. Evidenci kulturních památek, poznávání památkového fondu, to znamená provádění průběžné dokumentace, ať už fotografické, měřičské, zpracovávání stavebně historických průzkumů. Shromažďujeme tak podklady právě pro to radění lidem.

Řada lidí nahlíží na památkáře spíš jako na otravy, kteří jim zakazují upravovat si své domy podle toho, jak chtějí.
Většinou na nás nadávají lidé, kteří s námi v prvopočátku vůbec nemluví. Mají nějaký objekt, který chtějí opravovat, a než aby navázali kontakt s památkovým ústavem a pobavili se o tom, co je možné a co není možné, jak by to mělo fungovat, připraví si sami žádost. Nebo se obrátí na architekta, který by sice všechny tyto náležitosti měl znát, ale bohužel to tak není. Vlastníci potom zpracují projekt a hotový ho přinesou. A pak my jsme ti zlí, protože po nich chceme, aby něco předělali.

Vztah s lidmi, kteří se na nás obrací od počátku, je naopak velice dobrý. Poradíme jim, i kde je možné získat dotace, kde najít vhodné stavební nebo restaurátorské firmy a nabídneme jim tak různé možnosti, aby je to nestálo zbytečně moc peněz a mohli si udělat své výběrové řízení.Lázně v Liberci.

Jak na tom obecně Liberecký kraj s památkami je? Které stojí právě díky vhodnému přístupu majitelů za zmínku?
Je tady spousta úžasných věcí, o kterých se ani příliš neví, ale i takových, o nichž se ví. Výrazným příkladem dobré spolupráce vlastníka a památkářů je hrad Houska na Českolipsku. Tam probíhá obnova od doby, kdy byl hrad restituován, a s vlastníkem je výborný vztah. Nyní se taky našly nádherné objevy gotických nástěnných maleb v kostele v Kuřívodech, probíhají tam restaurátorské práce a do několika let to bude další významná památka přístupná návštěvníkům. Velice dobře se spolupracuje s vlastníky starokatolického kostela v Jablonci, který také prochází různými obnovami. Na Liberecku je takovou památkou betlém ve Frýdlantu, který prošel obnovou, nebo Špitálek také ve Frýdlantu. To oboje jsou úžasné věci. Důležitá akce, i když uvidíme, jestli se vůbec bude realizovat, je českodubská komenda, kde je připraven projekt na obnovu jedné z nejvýznamnějších středověkých památek, které vůbec na území Libereckého kraje jsou.

Pak jsou tady i problematické věci, které byly ale nastartovány pozitivně. Třeba obnova kostela sv. Máří Magdalény v Liberci, kde byla velice dobrá spolupráce mezi vlastníkem a památkáři, bohužel se to zaseklo na financích. A uvidíme, jak dopadne obnova lázní, která je veřejností podrobně sledována. Zásadní a dobrý příklad je i obnova kostela v Hrádku nad Nisou, jeho mobiliáře, která probíhá přibližně deset let. Z havarijního stavu je dnes nádherný interiér, který můžou lidé navštívit.

Jako památkáři nahlížíte právě na zmiňovanou přestavbu lázní jak?
Přestavba jako taková není úplně ideální, protože se přestavuje objekt, který byl postavený na mokrý provoz lázní, na objekt, který má mít provoz úplně suchý. Ale nahlížíme na to z druhého pohledu, v jakém stavu ten objekt byl. Využití nebylo, investoři ze soukromé sféry se nehrnuli. Takže je to taková částečná záchrana, i když ústupky jsou obrovské, třeba velká demolice bazénové vany. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Dneska je to ale asi jediné, co se s lázněmi dalo dělat v ekonomických podmínkách, jaké panují. A to je velký problém památkové péče, zejména pak u takto velkých objektů.