Místo nedaleko centra města, kde se kdysi konaly slavné Liberecké výstavní trhy, poslední desítky let chátralo. Podle vedení Liberce se dokonce území stalo plnohodnotným ghettem, kde přespávali bezdomovci, shlukovali se narkomani a vznikaly zde černé skládky.

Ani zeleň to tam neměla jednoduché. Dendrologický průzkum ukázal, že bez zásahu by byl prostor pro návštěvníky nebezpečný. Nyní je však toto ghetto o velikosti 15 tisíc metrů čtverečních upravené a opět láká k procházce.

Městské pozemky zrekultivovala soukromá společnost, která park na začátku srpna předala městu. Liberec na oplátku firmě zaplatil 10 tisíc korun. Podle znaleckého posudku, který vypracoval na objednávku města Zdeněk Tomíček, se přitom hodnota inženýrských staveb, venkovních úprav, porostů vodních ploch a pozemku, který firma darovala městu, pohybuje okolo 38 milionů korun.

„Lokalita byla urbanisticky koncipována jako zahradní město, takže jako logické se vedle výstavby krásných bytů jevila i revitalizace okolí. Vybudovali jsme přístupovou komunikaci, zrekonstruovali část parkoviště, vyměnili oplocení městských pozemků a instalovali veřejné osvětlení. Vznikla nová pěší parková cesta, která prochází celým územím a propojuje Vítěznou ulici s Masarykovou ulicí hned ve dvou místech. Největší prostředky v řádu desítek miliónů si vyžádala úprava potoka a terénní a sadové úpravy celého území,“ vysvětlil Radek Kotrč odpovědný za tento developerský projekt.

K úpravě území na park došlo během výstavby soukromého bytového projektu s názvem Rezidence Park Masarykova (RPM), kterou prováděla společnost SYNER. Její součástí byla rekultivace přilehlého okolí, údolí Jizerského potoka s navrácením části jeho koryta do přírodní podoby a také vybudování parku přístupného veřejnosti.

„Z pohledu prostředí města se jedná o kvalitativní posun z hlediska měkké prostupnosti území podél Jizerského potoka. Zároveň se zde projevil pozitivní trend dnešní doby, kdy si soukromý investor uvědomuje, že součástí každé nové výstavby je nutnost vytvořit i kvalitní veřejný prostor pro nové, ale i stávající obyvatele,“ uvedl vedoucí odboru Kancelář architektury města Jiří Janďourek. „Nově vybudovaný park s odkrytým Jizerským potokem zpříjemňuje pobytovou kvalitu městského prostředí a kvalitu vystavěného prostředí v Liberci,“ dodal.

Park je přístupný veřejnosti bez omezení, a to i pro handicapované. Projekt se letos uchází o titul Stavba roku Libereckého kraje. Vybudování nového parku, který nabízí alternativní cestu z centra města do ZOO nebo botanické zahrady, oceňují turisté i místní. „Vypadá to tady moc hezky. Nevěděli jsme, že je to nově vybudované. Jsme v Liberci poprvé,“ řekl Deníku Hans Kolter, který se vydal s rodinou na procházku městem.

Podobně reagovala také paní Jana, která bydlí nedaleko parku. „Je super, že máme s dětmi kam chodit. To, že je v parku potok, beru jako velkou výhodu, děti voda láká a já si můžu v klidu sednout pod strom na lavičku. Zkracujeme si tudy i cestu do Lidových sadů, abychom nemuseli chodit po Masarykově třídě, kde jezdí auta a tramvaj,“ odpověděla na otázku Deníku, jak se jí místo líbí.