Minulý týden se dostalo nové naučné stezce božího požehnání. Předposlední zastavení stezky, které se nachází v parku u hotelu Zlatý lev, totiž vysvětil vojenský kaplan, římskokatolický kněz z východních Čech Petr Šabaka.

Devět historických připomínek

Stezku s informačními tabulemi, nazvanou Památná místa bitvy u Liberce 21. 4. 1757, vybudovala obecně prospěšná společnost Archa 13. Zároveň vydala i stejnojmennou publikaci, která podrobně na základě výzkumů a posledních archeologických objevů přibližuje lidem zajímavá fakta o této historické události. Devět zastavení, rozmístěných po celém městě, představuje bitvu mezi rakouskými a pruskými vojsky u Liberce v roce 1757 a Sedmiletou válku mezi lety 1756 až 1763.

Novou stezku po stopách sedmileté války vysvětil vojenský kaplan

„Tyto památky zde byly vždycky, ale my jsme si jich nevšímali. Věřím, že naučná stezka nebude přitahovat pouze zájem turistů, ale také obyvatel Liberce, kteří tak mohou i díky ní poznávat své kořeny," poznamenal kněz Petr Šabaka, který ve své modlitbě popřál přítomným, aby jejich smysly dokázaly odhalovat vše, co je skryté tak, jako po staletí ležely v zemi skryty pozůstatky z bitvy u Liberce.

Na počest padlým vojákům zadunělo v pátek městským parkem také několik salv z repliky děla, používaného v sedmileté válce, a střelba z pušek v provedení historické skupiny ve vojenských stejnokrojích z poloviny osmnáctého století.

„Tato místa, plná bolesti a utrpení, se dnes proměňují v místa smíření," řekl náměstek Kamil Jan Svoboda.

Další zastavení stezky najdou zájemci například u libereckého zámku, kde byl tehdy vojenský lazaret, potom třeba na Keilově vrchu, na ulici Kubelíkova nebo nad ostašovským kostelíkem. Jak upozornil Petr Pimek z Archy 13, jednotlivá zastavení jsou rozeseta po celém Liberci a projít naučnou stezku celou zabere hodně času. Podrobná mapka je ostatně součástí publikace.

Bratrovražedná bitva mezi Čechy

Sedmiletá válka, vedená o území, peníze a moc, byla prvním celosvětovým konfliktem, do něhož byly zataženy téměř všechny kontinenty. Bitva u Liberce znamenala její nejvýznamnější milník. Jak upozornil archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský, který se na vybudování stezky i vydání publikace podílel, válka to byla bratrovražedná.

Na obou stranách bitvy u Liberce, do níž bylo nasazeno přes dvacet šest tisíc mužů, totiž stáli proti sobě Češi. V bitvě padlo bezmála 1600 vojáků. Skončila vítězstvím pruského vojska.