„Naše město je lokalitou mezi dvěma lázeňskými městy, polským Świeradów– Zdrój a Lázněmi Libverda. Toho bychom chtěli využít a nalákalat sem více turistů a lázeňských hostů,“ řekl Deníku novoměstský starosta Pavel Smutný.

Nové Město má podle něj ambice stát se oblíbeným výletním místem vregionu. Proto by důležitou součástí přestavby centra měla být lepší dopravní dostupnostměsta.

„Na náměstí a vjeho okolí je například velmi málo parkovacích míst. To bychom chtěli zlepšit. Další věcí je regenerace samotného náměstí. Chceme zněj mít, dá se říct, odpočinkovou zónu snějakým pódiem pro společenské akce a podobně,“ vyjmenoval Smutný stím, že radnice by se ráda vrátila do historie, kdy na náměstí bývalakašna.

Vrámci partnerství spolským lázeňským městem Świeradów-Zdrój připravuje Nové Město žádost odotaci zEvropských strukturálníchfon­dů.

„Naše město by vrámci tohoto projektu mělo získat projektovou dokumentaci na celkovou přestavbu centra,“ doplnil Smutný.

Teprve po získání projektové dokumentace chce město rozvinout diskusi, jak by vlastně nové náměstí mělo vypadat.

Stím, aby bylo zčeho vybírat, pomohou Novému Městu studenti architektury zTechnické univerzity vLiberci. Řešení nové podoby novoměstského centra je totiž jedním ztémat, které mohou vtomto semestru zpracovávat.

„Přímo na náměstí také proběhne workshop, při kterém studenti iobčané přednesou své náměty, jak by náměstí mohlo vypadat. Rozhodnout by se mohlo někdy kolem června,“ uvedl starosta.

Hlavní partner projektu Świeradow-Zdrój bude žádat dotaci na přestavbu několika ulic a křižovatek vcentruměsta.

„Jsem přesvědčený, že nové úseky silnic zlepší turistickou a investiční atraktivitu obou měst, přilákají více turistů a lázeňských hostů a výrazně zlepší životní podmínky jejich občanů,“ sdělil starosta polského partnera, města Świeradów–Zdrój, Roland Marciniak.