„Jedná se o novu specializaci farmaceutů, kteří docházejí na oddělení a kontrolují interakce léčiv. Je to další z věcí, které přispívají k bezpečnosti pacientů a zvýšení kvality péče. Pomůže to pacientům, aby například dobře bojovali s infekcí,“ uvedl lékařský ředitel Tomáš Roubíček.

Postupně chtějí mít v nemocnici čtyři klinické farmaceuty, kdy každý z nich bude mít na starosti nějaké oddělení a budou se účastnit velkých vizit s pacienty a lékaři a procházet mediaci. Zároveň je každý z nich specialistou na sledování použitých léčiv u pacientů, ať už se jedná o antibiotika nebo speciální léčiva, kde musí být postupy velice individualizovány. Dohlédnou také na to, aby pacienti neměli dávek léků příliš mnoho nebo naopak nedostatek.

„Vztahuje se to k některým pacientům, kterým je podáváno léčivo podle lékopisu, ale nejsou schopni ho zpracovat odpovídajícím způsobem, aby hladina byla léčivá, aby nebyla škodlivá. Proto je tady klinický farmaceut,“ vysvětlil generální ředitel nemocnice Richard Lukáš. Například se to týká lidí, kteří mají jaterní onemocnění a je u nich potřeba velmi individuálně a zkušeně dávkovat léky, byť je lékopis zcela správně.

Krajská nemocnice v Liberci spustila masivní kampaň proti šíření infekcí.
Nemocnice v Liberci varuje před rizikem infekcí. Učí lidi, jak nešířit nákazu

„Tyto specialisty mají velké nemocnice, fakultní nebo Ústřední vojenská nemocnice. Je to novinka posledních pěti let, něco, co na západě funguje dvacet let a postupně se to dostává k nám,“ doplnil ke vzniku nového oddělení Roubíček.

Pomůže i umělá inteligence

Práce budou mít tito specialisté dost, protože „doladit“ dávkování léčiv potřebují stovky až tisíce pacientů za rok. „Jedná se o monitorování zejména léčiv v krvi. Například jsou speciální antibiotika, kdy třeba pacienti se selháním ledvin mají vysoké hladiny léčiv, a to je přesně moment, kdy farmaceut řekne, kdy se má podat další dávka a kdy se má zkontrolovat léčivo. Nejnáročnější péče je na JIPových odděleních, ARO, ale bude se to týkat všech oddělení,“ doplnil lékařský ředitel s tím, že je to preventivní i léčebné opatření.

„Tito odborníci jsou obtížně dostupní a je jich v této zemi málo. Osobně považuji za velký úspěch, že jsme získali první dva. A předpokládám, že až bude provoz zaveden, tak se i díky tomu povede oslovit další,“ Lukáš.

Nemocnice v Liberci pořídila chirurgického robota, který pomůže zejména s operacemi nádorů. Prohlédnout si ho mohla první den i veřejnost.
Více ublíží nádoru, méně pacientovi. V Liberci začne s lékaři operovat robot

Kliničtí farmaceuti budou působit ještě v další oblasti. „Jako nemocnice se snažíme kontinuálně bojovat s takzvanými nozokomiálními infekcemi, což jsou onemocnění, která patří ke zdravotní péči na celém světě a mohou pacienta postihnout v rámci léčebné péče. Je to nikdy nekončící proces, kdy se snažíme zvýšit kvalitu. V srpnu nastoupila nově jako ústavní epidemiolog doktorka, která nám velice pomáhá bojovat proti těmto infekcím, a kliničtí farmaceuti budou působit i v této oblasti,“ poznamenal Roubíček.

Nemocnice navíc začne v toto oboru využívat i umělou inteligenci, která je schopna strojového čtení. Nemocnice bude používat automatizovaný software Heidi, který prochází pacientská data, veškeré zápisy pacientů, laboratoře a medikaci a je sám schopen označit, který pacient je podezřelý, že by mohl být nakažen nějakou infekcí spojenou se zdravotní péčí.