„Rekonstruovaný rozváděcí vodovodní řad v ulici Tyršův vrch zajistí do budoucna zásobování pitnou vodou pro přibližně 2000 obyvatel Vratislavic. Souběžná rekonstrukce kanalizace se týká asi 70 obyvatel," uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS).

Lidé ale musí počítat s komplikacemi. Rekonstruované vodovodní řady se při opravách odstaví a zásobování pitnou vodou zajistí provizorní povrchový vodovod.

„Osmdesát tři let starý vodovod není na Liberecku žádnou výjimkou. Například v ulici Dělnická v Liberci je vodovod starý 90 let," potvrdil Deníku mluvčí SVS Jiří Hladík.

Problémy v dopravě

Rekonstrukce pochopitelně přináší také komplikace v dopravě. „Až do konce srpna musejí řidiči počítat s částečnými omezeními. Rekonstrukce se týká prostoru mezi ulicí Dlouhomosteckou a točnou autobusu v horní části ulice Tyršův vrch. Objízdná trasa je vedena ulicemi Dlouhomostecká, Prosečská a Pampelišková," potvrdil místostarosta Vratislavic nad Nisou Vladimír Braun (ODS).

Dodal, že přístup k nemovitostem se řeší podle postupu stavby individuálně s jednotlivými majiteli. Stávající betonová kanalizační stoka pochází z roku 1931. Je z betonových trub o vnitřním průměru 300 milimetrů a je vedena v místní asfaltové komunikaci.

Jak prokázala kamerová prohlídka, stoka je dožilá a ve špatném technickém stavu. Zkorodovaná, netěsná, místy jí chybí dno a prorůstají kořeny.

„V souběhu s kanalizací je veden litinový rozváděcí vodovodní řad z vodojemu Vratislavice II o vnitřním průměru 350 milimetrů, opakovaně poruchový v hrdlových spojích. SVS proto rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu," osvětlil mluvčí SVS Hladík.

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci nově použito kameninové potrubí o vnitřním průměru 300 mm v celkové délce 275 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru 350 milimetrů v celkové délce 317,5 metru. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních 21 vodovodních a 49 kanalizačních přípojek a přípojek od uličních vpustí na trase.

Investorem stavby je SVS. „Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 25 staveb za 94,7 milionu korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic včetně strategických pro tento okres je 119,1 milionu korun," zakončil generální ředitel Špičák. Stavební práce by měly skončit do 31. srpna 2014.