Centrum bude podporovat skupiny obyvatel, kteří žijí ve znevýhodněných situacích a bude se snažit o jejich lepší začlenění do takzvaně „většinové“ společnosti.

„Půjde jak o individuální podporu klientů, tak o koordinování cílených sociálních služeb. Budeme klientům poskytovat informace, kontakty a podporu až do doby, dokud se nestanou aktivními členy společnosti,“ popsal podrobněji funkci informačního centra ředitel střediska Kontakt Michael Dufek.

Sociální podporu a pomoc budou klientům poskytovat motivovaní terénní pracovníci, dobrovolníci a praktikanti. „Ti budou našim klientům pomáhat s vyřizováním praktických věcí potřebných k fungování ve společnosti,“ uvedl Dufek s tím, že služby jsou bezplatné a centrum bude pochopitelně dodržovat principy nestrannosti a diskrétnosti.

Centrum poslouží také samotným poskytovatelům sociálních služeb. Bude totiž soustřeďovat informace o volných kapacitách, vhodných termínech a možných konzultacích ve specializovaných poradnách příslušných poskytovatelů sociálních služeb.

Nově otevřené zařízení lidé naleznou na adrese Josefinino údolí 9 v městské čtvrti Kristiánov. Otevřeno je v pondělí a ve středu od třinácti do šestnácti hodin, v úterý od devíti do dvanácti. Každý čtvrtek budou navíc probíhat konzultační hodiny od šestnácti do osmnácti hodin.