Informaci potvrdilo Deníku vedení Libereckého kraje, který projekt stavby nového autobusového nádraží a parkovacího domu převzal od magistrátu. Nový terminál, jehož autorem je architekt Petr Stolín, měl nahradit současné zázemí s nevzhlednými buňkami.

„Vzhledem k územním nárokům na nové moderní autobusové nádraží, tj. včetně nádražní budovy, a limitům území v lokalitě stávajícího autobusového nádraží se nyní vedení kraje přiklání k variantě nové autobusové nádraží nestavět a vyvíjet maximální snahu o to, aby zde vznikl moderní, přívětivý a dopravně exkluzivního terminál veřejné dopravy v prostoru vlakového nádraží v Liberci,“ vysvětlil náměstek hejtmana Zbyněk Miklík (Piráti).

Podle něj vyvstalo během přípravy projektu několik problémů a stavba se ocitla na rozcestí. „Přes drobné obtíže se studií řeší Liberecký kraj také dva poměrně zásadní problémy, a to neschválenou změnu územního plánu a v návaznosti na to stanovení ochranného pásma libereckého tunelu, které požaduje Ředitelství silnic a dálnic. Z tohoto důvodu není možné uskutečnit celý architektonický záměr Petra Stolína a situace je víceméně „zakonzervována“ do podoby stávajícího autobusového nádraží a dostavby parkovacího domu s novým zázemím pro cestující,“ dodal Miklík.

Rozhodnutí kritizoval liberecký opoziční zastupitel Jindřich Felcman (Zelení). Podle něj je hlavním důvodem to, že kraj už připravený projekt přepracovával a kvůli tomu došlo ke zdržení. Tím pádem se už nestihne na jeho stavbu využít dotace z Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ).

Peníze, které na nový liberecký terminál ve fondu zbyly, se podle Felcmana chystá město použít na dofinancování stavby dopravního terminálu v Jablonci a stavbu parkovacího domu u krajského úřadu. Felcman tvrdí, že to vyplývá z bilance čerpání IPRÚ od náměstkyně primátora Liberce Radky Loučkové Kotasové (ANO).

„Většinu peněz určených pro Liberec se podařilo vyčerpat, a to v zásadě pouze dotažením projektů připravených za minulého období. Výpadek cca 80 milionů korun původně určených na liberecké autobusové nádraží s parkovacím domem nedokázala Radka Loučková Kotasová nově připravenými projekty pokrýt,“ uvedl Felcman a dodal, že důvodem je, že nové vedení za dva roky nepřipravilo žádné nové dotační projekty, s výjimkou parkoviště u plánované ulice Nové Pastýřské za 15 milionů korun.

Zmiňovaných 80 milionů by se tak mohlo použít z poloviny na financování parkovacího domu u krajského úřadu a dalších 40 milionů na dofinancování nového jabloneckého terminálu. „Pro jablonecký terminál se původně předpokládala dotace 150 milionů korun. Jelikož se ale při detailním projektování předpokládaná cena zvýšila až na 300 milionů, nevyčerpaná dotace na liberecké autobusové nádraží se použije na terminál v Jablonci. Je to symbolická vizitka naprosto pasivní dotační politiky náměstkyně Loučkové Kotasové,“ řekl Felcman.

Radka Loučková Kotasová ale odmítá kritiku svého odboru i to, že by už teď bylo rozhodnuto o tom, na co se peníze využijí. „Není pravdou, že částka byla již alokována, neboť projektové žádosti nebyly podány. V tuto chvíli se jedná o připravenost jednotlivých projektů a jejich předložení do prosince 2021 a vyčerpání finančních prostředků nejpozději do června 2023. Pokud projekt nemůže v rámci svého harmonogramu tyto termíny splnit, bude připravován až do dalšího programového období,“ uvedla Loučková Kotasová a dodala, že aktuální dotační výzva běží do poloviny roku 2021, do které by mohl být podán jak terminál autobusového nádraží v Liberci, tak autobusový terminál v Jablonci.

Zatímco nové autobusové nádraží nebude postaveno tak, jak se původně předpokládalo, s parkovacím domem u vlakového nádraží kraj i nadále počítá. „Je to silný příběh politické ješitnosti a malosti. Starostové pro Liberec celé minulé období projekt autobusového nádraží s parkovacím domem kritizovali. Když vyhráli volby, předali projekt kraji a slíbili, že jej lepší. Výsledkem této jejich hry bude nyní luxusní terminál v Jablonci, luxusní parkování pro krajské úředníky a shnilé buňky na libereckém autobusovém nádraží,“ okomentoval situaci Felcman.