Projektovou dokumentaci, včetně digitálního modelu stavby, vyhotoví společnost Technico z Opavy za cenu 7 066 400 korun. Výstupem zpracované projektové dokumentace bude navržení rozmístění odborných učeben fyziky a chemie, jazyků a výtvarné výchovy v nástavbě, tedy v půdních prostorách. Pro tyto výukové prostory bude nutné navrhnout také sociální zázemí a kabinety pro učitele. Počítá se také s novým krovem a střechou, novým schodištěm či tepelnou izolací.

„Dokumentace bude řešit také modernizaci stávající tělocvičny jako samostatného stavebního objektu. Projektová dokumentace bude dále řešit rekonstrukci školní kuchyně a nakládání s povrchovými vodami. Předpokládaná hodnota stavebních prací by neměla přesáhnout 181 500 000 korun včetně DPH,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.