Úlevu pro místní obyvatele i pro současnou silnici přinese nová dohoda mezi městem Liberec a provozovatelem kamenolomu v Ruprechticích, firmou Ligranit. Ta vybuduje novou komunikaci, která povede nákladní auta s vytěženým kamenem mimo rezidentní čtvrť. Město firmě na budování silnice přispěje a po dokončení ji převede na Ligranit. Výměnou dostane město rekultivované pozemky po bývalé skládce. Dohodu schválili radní.

Konkrétní smlouvy ale podle ředitele Ligranitu Marka Perničky ještě podepsané nejsou. „Pracují na tom naši právníci. Předběžně je ale všechno domluveno,“ řekl Pernička Deníku.

Jednání probíhala několik let. První smlouvy jsou datovány rokem 2017. „Mezi Ligranitem a městem proběhlo několik jednání, na kterých byly řešeny všechny možné varianty řešení a možnosti vybudování nové komunikace, včetně podílů na nákladech. Výsledkem posledního jednání je jasná koncepce, kterou schválili radní,“ vysvětlila náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Podle současné dohody, která ruší všechny v minulosti uzavřené smlouvy, bude výstavba nové komunikace kompletně zajištěna Ligranitem. Město poskytne na její výstavbu podporu de minimis.

„Město se bude finančně spolupodílet na výstavbě nové komunikace, kdy poskytne Ligranitu za tímto účelem finanční podporu ve výši 200 000 eur, sníženou o hodnotu aktualizace projektové dokumentace ve výši 130 180 korun,“ dodala Loučková Kotasová.

Součástí dohody je také záměr směny pozemků, kdy se městské pozemky dotčené stavbou komunikace smění s Ligranitem za sanované pozemky Ligranitu v okolí kamenolomu. Ty se v budoucnu využijí k volnočasovému využití. Následně se firma stane vlastníkem i správcem komunikace.

V současné době využívá kamenolom příjezdovou silnici skrze rezidenční oblast Sluneční lázně. Velká nákladní auta s vytěženým kamenem ale podle důvodové zprávy “poškozují majetek“ a přispívají k “nekomfortnímu prostředí pro místní obyvatele“. „Bydlíme tady už pár let a tak se dá říct, že už jsme si trochu zvykli. Pokud tady ale přestanou ty náklaďáky jezdit, bude to úleva a přispěje to rozhodně ke zklidnění provozu,“ řekla Deníku paní Jana, která bydlí nedaleko silnice vedoucí k ruprechtickému lomu.

Podle nové dohody mezi městem a soukromou firmou by dopravní obsluha kamenolomu měla být odkloněna na novou silnici, která propojí ulice Horská a Na Vyhlídce. „Nová silnice povede místy, kde se aktuálně nachází lesní porost se starou lesní cestou. Ta ale nestačí pro naprojektovanou komunikaci, a proto se plánuje vykácení některých stromů,“ vysvětlil závodní lomů Petr Mikuš.

Podle něj by dřevařské práce mohly začít do měsíce. „Koridor nové silnice je už vyměřen od geodetů, to vyměření bude zároveň sloužit jako vodítko pro dřevorubce,“ dodal Mikuš. Pozemky jsou v současné době využívané a spravované Městskými lesy Liberec.