„Je to pro nás samozřejmě velice dobrá zpráva,“ reagoval starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Ten podobně jako další starostové obcí v regionu považuje stávající silniční spojení vedené serpentinami a středem Mníšku za nedostatečné.

Už v roce 2013 byl otevřen první úsek nové silnice, který vede od machnínského sjezdu silnice I/35 a slouží jako obchvat Stráže nad Nisou. Zatím ale končí na kruhové křižovatce v Krásné Studánce. Právě odtud má podle plánů připravovaný osmiapůlkilometrový úsek pokračovat. Cestou na Frýdlantsko následně překlene údolí Jeřice, v Albrechticích vznikne nová okružní křižovatka a úsek skončí pod Albrechtickým kopcem u vjezdu do Dětřichova.

S nevolí naopak souhlasné stanovisko přijali v Nové Vsi, kde proti silnici dlouhodobě vystupují. Vesnici má totiž podle plánů Ředitelství silnic a dálnic překlenout mostní estakáda. „Zrovna jsem stanovisko dostala na stůl, musím zjistit, co vše se proti tomu dá ještě dělat. Ještě bude běžet proces stavebního povolení, k tomu se také budeme mít možnost vyjádřit. Stále jsme proti,“ řekla na dotaz Deníku starostka Nové Vsi Renata Hajnová.

Novovesští se proti silnici hlasitě vyjadřovali už na prosincovém veřejném projednání záměru. Kromě mostní konstrukce, která podle nich naruší krajinný ráz, se obávají také třeba zvýšeného hluku nebo ztráty vody.

Krajští úředníci ale ve stanovisku uvedli, že „negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou platnými právními předpisy“ a že „vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly vyhodnoceny jako málo významné až potenciálně významné“. K zamezení potenciálně významných vlivů pak vydal úřad seznam 76 podmínek, které musí být během přípravy a samotné realizace stavby splněny.

Potenciálně významným vlivem přitom může být právě obávaný úbytek vody. „Podmínkou zahájení výstavby silnice bude vybudování a zprovoznění náhradních individuálních zdrojů formou nových studní, a to na náklady investora,“ přikazuje proto stanovisko. Ředitelství silnic a dálnic musí také dokázat, že stavba nijak neovlivní zdejší vodojem a úpravnu vody.

Příprava nové silnice je ještě na začátku a kdy se začne skutečně stavět, zatím jasné není. „Souhlasné stanovisko jsme obdrželi ve středu a musíme se s ním nejdříve seznámit. V současné chvíli víme, že ve stanovisku je řada podmínek, se kterými se budeme muset vypořádat. Teprve následně budeme moct poskytnout podrobnější informace,“ odpověděla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Podle dosavadního harmonogramu se po ní řidiči měli poprvé projet nejdříve v roce 2026.