Nový urgentní příjem, který odpovídá standardům a požadavkům současnosti i budoucnosti. Operační sály vybavené nejmodernější technologií včetně robotů, nové ARO, traumacentrum jednotky intenzivní péče, iktová jednotka pro lidi s mozkovou mrtvicí, kardiologie. Tak bude vypadat pavilon centrální péče, který by měl už za dva roky přijímat první pacienty.

Po dlouhých jednáních se zástupci majitelů, tedy kraje a obou menšinových vlastníků – Liberce a Turnova, tak dospěla modernizace krajské nemocnice do další fáze.
Na stole jsou teď tři vítězné a další tři oceněné návrhy, které se nejvíce přiblížily zadání. Z nich by měla vzejít vítězná varianta.

Vítězem soutěže se stal liberecký SIAL, druhý byl Atelier Penta z Jihlavy, třetí pražské Domy. „Ty nyní postoupí do jednacího řízení, kde se rozhodne, kdo bude autorem projektu. To by mělo trvat podle zákonných lhůt dva měsíce, následně by měla být podepsána smlouva,“ popsal manažer projektu Lukáš Černý.

Jako první bude osloven vítězný SIAL. Pokud bude akceptovat další připomínky ze strany nemocnice, může se stát autorem projektu, pokud ne, budou postupně osloveni další dva. Ke slovu tak znovu přijdou ti, kteří budou v prostorách pracovat a musí zhodnotit každý centimetr i každou korunu, která z plánované miliardy do projektu půjde – tedy lékaři a zdravotníci.

„Zatím šlo o hrubé návrhy, teď budeme do detailů specifikovat, co kde bude,“ shrnul lékařský ředitel a otec myšlenky nové liberecké nemocnice Richard Lukáš. „Důležité je, aby projekt vyhovoval po medicínské stránce,“ doplnil ředitel KNL Luděk Nečesaný.

„Věříme, že jednáním s vítěznou kanceláří dojdeme k projektu, který splní jak medicínské požadavky, tak i finanční limity pro realizaci. Jsme přesvědčeni, že architektonické řešení vítězného návrhu vychází z potřeb procesů v krajské nemocnici a přinese i zkvalitnění městského prostoru centra Liberce,“ doplnil místopředseda odborné komise a jeden z předních odborníků na řídící procesy, profesor Petr Moos.

Podle něj očekává jak vedení nemocnice, tak všichni zdravotníci projekt, který výrazně podpoří prostorová i technologická řešení v moderní medicíně. „Současně musí být konečné řešení dostatečně variabilní a flexibilní pro budoucí změny a přitom vlídné k pacientům,“ zdůraznil profesor Moos.

Soutěž o dodavatele stavby pak proběhne podle odhadu v polovině příštího roku, ke konci roku 2018 by měl být položen základní kámen. Hotovo by mělo být roce 2020, nejpozději v roce následujícím. Pavilon vyroste v dolní části areálu, na místě staré interny a kancelářských budov, jeho součástí budou i tolik potřebné parkoviště.

NEMOCNICE BUDOUCNOSTI

Podle finančních možností kraje by pak na něj mohly navazovat další etapy postupné modernizace areálu krajské nemocnice. I samotný pavilon ale vyřeší alespoň základní deficity, které s sebou současný neutěšený stav nemocnice nese. Od roztříštěnosti jednotlivých budov po jejich stav i energetickou ztrátovost.
Souběžně s přípravou stavby probíhá také příprava nových léčebných programů s využitím nových technologií pro kardiologii, robotický sál a onkologické centrum.