I proto se ji rozhodla Obecně prospěšná společnost Archa 13 lidem představit a připomenout právě na panelech naučné stezky.

Stezka je výletem na celý den

Podle Petra Pimka z Archy 13 jsou jednotlivá zastavení naučné stezky umístěna přesně tam, kudy historie opravdu kráčela. „Tam, kde se události staly, tam jsme umístili jednotlivé panely. Když budou mít lidé alespoň trochu fantazie a budou se textu věnovat, mohou si představit, jak vše probíhalo. A také jak Liberec před čtvrtstoletím asi vypadal," říká. Doporučuje pojmout naučnou stezku jako výlet. „Když se bude chtít někdo projít opravdu po všech osmi místech, je to na celý den. Jsou rozmístěny po celém Liberci, od centra až po Karlinky," dodává Pimek.

Průvodce je zdarma v infocentru

Občanské sdružení Archa 13 vydalo u příležitosti vzniku naučné stezky i průvodce s mapou. „Má asi čtyři desítky stran, je trochu větší než formát A5. Je barevný a doplněný fotkami," popisuje Pimek. K dostání je zdarma například v městském informačním centru Liberce a obsahuje vedle osmi zastavení v Liberci i deváté. To vypráví o obléhání Žitavy, ale informační tabule se nakonec nedočkalo.

Na vzniku nové naučné stezky má vedle občanského sdružení velký podíl i archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský. Právě on má o bitvě velké povědomí. V roce 2011 navíc začal zkoumat i ostatky, které byly nalezeny při rekonstrukci na Nerudově náměstí v Liberci a s bitvou mají spojitost. „Jde o vojáky, kteří zemřeli po bitvě v místním lazaretu buď na následky zranění, nebo na epidemii skvrnitého tyfu. Bylo jich tolik, že hřbitovy nestačily a tak je pochovali přímo u lazaretu, na dnešním Nerudově náměstí," řekl už dříve Deníku.

OSM ZASTAVENÍ STEZKY:
1. Sládkova ulice Keilův vrch věnuje se budování zemních opevnění při bitvě
2. Partyzánská ulice rekonstruuje průběh bitvy, po které zůstalo v Liberci na patnáct stovek mrtvých
3. ulice Na Bojišti odhaluje taktiku pěchoty za sedmileté války
4. ulice Novinská rozkrývá rakouské opevněné postavení
5. ulice Svárovská popisuje místo, kde byla nalezena historická dělová koule
6. ulice Kubelíkova přibližuje císařskokrálovské jezdectvo
7. ulice Křižanská vypráví o střetu jízdních vojsk
8. ulice Gutenbergova poslední zastávka u libereckého zámku přibližuje vojenské lazarety v Liberci