Součástí je kritické vydání architektových rukopisně psaných vzpomínek z roku 1946 („Z mého života a tvorby“) a 1948 („Zářivá minulost“) uložených v norimberském městském archivu. Ty jsou čtenáři předkládány jak v českém překladu, tak i originálním německém přepisu, jejichž autorem je Tomáš Rataj.

A dále katalog Schmeißnerovy tuzemské i zahraniční tvorby. Knihu doprovází bohatý obrazový materiál. Ten kromě projekčních prací představuje i dosud neznámé architektovy kresby ze studijních cest a jeho působení ve Francii za první světové války. Realizované stavby dokumentují historické i současné fotografie.

Architekt měl vazby i na severní Čechy, jeho realizace byly svázány zejména s rodinou průmyslníků Liebiegů, především libereckým Theodorem Liebiegem mladším a jemu spřízněnou Helenou Schmittovou v Českém Dubu.

Pro jeho tvorbu byla také určující schopnost vnímat prostor, pro který měl jeho návrh vzniknout, a otevřenost vůči požadavkům a vkusu zadavatele. Tvorba Jakoba Schmeißnera zahrnuje pestrou přehlídku různých typů staveb. Nalezneme v ní jak bytové domy, hospodářské stavby, společenské objekty, školy, školky, rozhledny, tak i duchovní a funerální stavby, zdravotnická zařízení a v neposlední řadě i továrny, elektrárny a mosty. Mezi nejvýznamnější Schmeißnerovy realizace v Čechách můžeme zařadit především zaměstnanecké sídliště Liebiegovo město v Liberci.