Za jejím vznikem stojí Lukáš Socha a Robin Čumpelík a v kapitole Nanovlákna je zmíněna i Technická univerzita v Liberci.

„Během krátké doby byla naše univerzita schopna generovat neuvěřitelnou řadu nápadů, které byly okamžitě realizovány různými skupinami akademiků i studentů. Výroby nanovlákenných filtrů metodou AC electrospinningu se nakonec zúčastnilo asi 40 lidí,“ řekl profesor David Lukáš z Katedry chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Křest knihy proběhl u Lennonovy zdi na Malé Straně v Praze.