„Začleněním vybraných nostalgických vlaků do dopravní obslužnosti kraje chceme nejen oživit historii, ale také podpořit cestovní ruch a rozvoj v hospodářsky slabších regionech. Vnímám to také jako symbolické ocenění práce aktivních členů místních spolků, kteří se výrazně podílejí na připomínání historie železniční dopravy,“ sdělil hejtman Martin Půta s tím, že kraj podpořil z peněz z vyšších daňových příjmů zkraje letošního roku i opravu parní lokomotivy 312.3629. Ta bude brázdit po trati Kořenov-Harrachov.

Jízdy nostalgickými vlaky patří k jedněm z nejnavštěvovanějších turistických akcí v regionu. Nadále budou pokračovat letní parní vlaky Českým rájem, mikulášské jízdy i další příležitostné akce. Smlouva je uzavřena do konce roku 2028. „Díky nové smlouvě má kraj právo každoročně určovat a upravovat rozsah aktivit a podpory s ohledem na jeho rozpočtové možnosti. Pokud bude zájem o akce velký, může rozsah objednaných služeb rozšířit,“ podotkl statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták. Pokud dopravce neodvede práci ve sjednaném rozsahu a kvalitě, může kraj podporu ukončit, a to pro oblast, kde k tomu došlo.

Zahájení sezony na Zubačce v roce 2017

Zdroj: ZBP

Doposud se o organizaci nostalgických jízd a údržbu historických vozidel starala volnočasová sdružení aktivních občanů. Provoz na nejstrmější trati v Česku ve směru Tanvald – Kořenov – Harrachov zajišťovala Železniční společnost Tanvald. „Podpory si velice vážíme. Umožní to stabilizaci činností, které kolem nostalgie vyvíjíme. Doposud jsme na provoz sháněli dotace, byl to boj každoročně zajistit sezónu,“ svěřil se ředitel obecně prospěšné společnosti Petr Prokeš.

Podle něj budou schopni více plánovat a také věnovat se základní údržbě vozidel. „Díky zajištění finanční stability už nebude hrozit snižování počtu vlaků,“ upřesnil. Zájem ze strany veřejnosti je dokonce tak velký, že narazili na limity a nebyli schopní nabídnout větší počet míst. Za minulý rok ve zvláštních vlacích Zubačky přepravili 12 136 cestujících. Od příštího roku dojde k navýšení jízd. Finanční jistotu ocenil i Spolek Železniční historie Martinice v Krkonoších. „Umožní nám to dál se rozvíjet a jistotu, že se už tradiční akce mohou dál konat,“ řekl za spolek Petr Pěnička.

Kraj má zájem o dlouhodobé zapojení nostalgických vlaků do dopravní obslužnosti svého území včetně jejich využití pro kapacitní posílení pravidelných spojů. V letošním rozpočtu má Liberecký kraj na nostalgické aktivity vyčleněno celkem 6,5 milionu korun. „V regionu máme na tři desítky různých aktivit a spolků věnujících se nostalgické železniční dopravě. Chceme, aby se jednotlivé aktivity vzájemně doplňovaly a nebyly si konkurencí,“ dodal Jan Sviták