Podle primátora města Jiřího Kittnera by se měl nový řad stát určitou kompenzací za dopravní zatížení, které ulici postihne během úplné uzavírky mostu Letná.

„Město obyvatelům přilehlých domů uhradí vybudování kanalizačních a vodovodních přípojek. Dar v hodnotě necelých dvou milionů korun považujeme za určitou náhradu za omezení, které obyvatelům této ulice způsobí rekonstrukce mostu Letná,“ řekl Deníku liberecký primátor.

K výměně kanalizačního a vodovodního řadu v ulici Norská dojde navzdory jeho nízkému stáří. Překvapivý rozsah poškození totiž nedávno odhalila až kamerová zkouška, kterou v této oblasti provedly Severočeské vodovody a kanalizace.

Zkouška byla přitom reakcí na opakující se havárie, ke kterým docházelo během první etapy rekonstrukce, jež má ulici Norská připravit na úplnou uzavírku mostu Letná. Jeho rekonstrukce bude totiž největší investiční akcí města v nejbližších třech letech.

Podle studie specializované společnosti, která situaci na místě zkoumala, způsobilo pronikání povrchové vody rozpad mostní konstrukce, nefunkčnost mostních závěrů, korozi opěr a pilířů a mnoho dalších destruktivních procesů. Také proto z něj už muselo město odklonit autobusové linky a na most nesmí vjíždět ani velké nákladní automobily.

„Celkové náklady by se měly pohybovat zhruba ve výši sedmdesáti milionů korun,“ uvedl pro Deník mluvčí města Martin Korych. Podle něj je pravděpodobné, že celou tuto částku bude muset město Liberec zaplatit pouze ze svého rozpočtu. „Část peněz na tuto rozsáhlou rekonstrukci je již vyčleněna a pro podobné naléhavé případy město udržuje rezervní fondy,“ dodal.

„Samozřejmě se město bude pokoušet najít cestu k některým dotačním titulům. Přímo ale městská infrastruktura není dotovaná z žádných fondů, které by byly pro Liberec dosažitelné,“ řekl Martin Korych.

Rekonstrukce proběhne celkem ve třech etapách. Ještě letos by mělo jít na opravy a s nimi spojené práce třicet milionů korun.