Na tom, že jednání libereckých zastupitelů trvají neúměrně dlouho, se vzácně shodují všechny politické strany, zde zastoupené.

Když ale přijde na lámání chleba, stejně politici nedokáží skončit dřív než před půlnocí. Bezbřehost zasedání už pomalu dělá městu ostudu.

Přitom ještě před pár lety uměli zastupitelé probrat program průměrně za dvě, tři či čtyři hodiny i s ostře kritickými příspěvky opozice, případně přítomných občanů.

„Neúměrná délka trvání libereckých zastupitelstev nevrhá dobré světlo na město, nevysílá o něm pozitivní signál ven,“ zdůraznil před časem starosta Chrastavy Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj). Podobný názor zastává i jeho stranický kolega, starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta.

Politici odjinud se už brzy mohou začít dívat na liberecké zastupitele jako na vzor neschopnosti. Radniční koalice může u nich vzbuzovat dojem, že není schopna udržet otěže jednání ve svých rukou, a opozice pak že není schopna ničeho jiného než destrukce.

Přinášíme názory dvou táborů zastupitelů, klubu ODS a Změny pro Liberec. (mi)

Chceme konstruktivní zastupitelstva, ne předvolební kampaně!

Co nás vedlo k podání návrhu omezit jednání zastupitelstva do 22.00 hodin? Jsou to nesmyslně natahovaná jednání zastupitelů, která nemají za důsledek lepší práci zastupitelského sboru, ale jen obstrukce ze strany Jana Korytáře a jeho Změny pro Liberec. Ostatně to, že je to pomsta současnému vedení za svržení „zimního primátora“ svého času napsal i sám Jan Korytář na facebookovém profilu Liberce občanům.

Zastupitelé města nepracují jen jednou měsíčně na jednání zastupitelstva. Oni a jejich spolupracovníci jsou aktivní také na výborech, komisích a dalších uskupeních, na kterých se řeší odborné otázky. Na zastupitelstvo tak jdou již materiály prodiskutované, ke kterým mají jednotlivé strany a členové jejich klubů z velké většiny jasná stanoviska. Své zastoupení mají zde všechny politické strany, včetně Změny pro Liberec.

To, proti čemu liberecká ODS zvedla při minulém jednání svůj hlas, bylo zneužívání tohoto systému, kdy prodiskutované se znovu, zcela úmyslně obstrukčně a pro využití k marketingu politického hnutí, sáhodlouze diskutuje. Vlastně se jen opakuje to, co už proběhlo na jiném fóru.

Ze setkání předsedů klubů mnohdy odcházíme v pocitu, že jsme se na dalším postupu všichni shodli. Jako například při řešení hazardu. Mimo jiné také proto, že s navrženým souhlasila předsedkyně zastupitelského klubu Změny pro Liberec, MUDr. Absolonová. Snad už ani není překvapením, když takto dohodnuté o den později neplatí.

Zastupitelé za ODS navíc nenavrhovali ukončit zastupitelstvo, ale pouze jej přerušit s tím, že na následném jednání by se pokračovalo v probírání dalších bodů z programu. ODS bude i nadále pokračovat ve své snaze vrátit jednání libereckého zastupitelstva potřebnou důstojnost a obsahovou racionálnost.

Jiří Kittner, předseda klubu zastupitelů ODS

(redakčně zkráceno)

Všechny návrhy Změny putují rovnou do koše

Březnové zastupitelstvo bylo jasným důkazem, že návrhy Změny pro Liberec půjdou okamžitě do koše, bez ohledu na to, o co v nich jde.

Prvním návrhem bylo zařazení oprav tělocvičen na náměstí Míru a ve Vesci mezi projekty určené k realizaci z evropských dotací, a to i přes jejich havarijní stav a petice rodičů i žáků.

Dalším byla „nulová verze“ vyhlášky, omezující hazard ve městě.

„Nezařazení bodů se vlastně ani nedivím. Jednalo se o body s jednoznačnou podporou široké veřejnosti a tak se koalice raději vyhnula složitému hledání argumentů, které by vysvětlily jejich neschválení,“ říká Zuzana Kocumová.

Jan Korytář k tomu dodává: „Ostatní strany rády kritizují, že Změna jen boří, ale nikdy nepřijde s vlastní iniciativou. Na toto zastupitelstvo jsme přišli se třemi vlastními návrhy, koalice nám neschválila ani jeden. Spolupráce bude možná ve chvíli, až na radnici budou sedět jiní lidé.“

Změna pro Liberec považuje události z minulého zastupitelstva za další potvrzení tiché koalice s ODS, které se potvrdilo i při schvalování podnětu na pořízení změny územního plánu ve Svojsíkově ulici, který byl odsouhlasen přesným počtem 20 hlasů.

A to i přesto, že tato vyhláška umožní nejen stavbu obytného domu ve Svojsíkově ulici, ale i zástavbu mnoha dalších sportovních, veřejných nebo „zelených“ ploch.

Změna pro Liberec

(redakčně kráceno)