„Vědci ze všech fakult a univerzitního ústavu si pro návštěvníky v laboratořích, ateliérech, učebnách a přednáškových místnostech přichystají celou řadu experimentů, zážitkových aktivit, komentovaných ukázek i špičkového vybavení, k němuž se běžný návštěvník univerzity většinou nedostane. Návštěva Noci vědců na Technické univerzitě v Liberci bude stát zato,“ informovala Bianca Lamrová z oddělení komunikace a marketingu TUL.

Noc vědců vznikla z podnětu Evropské komise v roce 2005. Akce ukazuje, že věda není nudná, ale naopak je studnicí zajímavostí a fascinujících úkazů. Každoroční datum vědeckopopularizační akce Noci vědců je dané, připadá na poslední zářijové pátky, a to v celé Evropě. Pro návštěvníky je ale překvapením téma. „Jde o českou specialitu, snažíme se každý rok přijít s jiným tématem, abychom dali možnost zapojeným vědcům zamyslet se nad jejich vědeckými disciplínami z různých úhlů pohledu,” dodala za ostravský koordinační tým Petra Halíková.